SK / EN / DE 

Kontakty : Odbor matriky

Odbor matriky

ODBOR MATRIKY

 

Riaditeľka odboru matriky

JUDr. Dominika Skuráková

+421 2/ 204 227 46 | skurakova@sak.sk

 

Odborní zamestnanci odboru matriky:

Advokátske skúšky

Mgr. Júlia Dernerová

+421 2/ 204 227 40 | dernerova@sak.sk

 

Administratívni zamestnanci odboru matriky:

 

Matrika advokátov

Sylvia Rothmeierová
+421 2/ 204 227 38 |  rothmeierova@sak.sk

 

Matrika obchodných spoločností, usadených euroadvokátov , medzinárodných a zahraničných advokátov

Margita Makovská
+421 2/ 204 227 37 | makovska@sak.sk

 

Matrika advokátskych koncipientov

Danica Ježová
+421 2/ 204 227 36 | jezova@sak.sk

 

Pracovník matriky

Anna Fratričová

+421 2/ 204 227 99 | fratricova@sak.sk