SK / EN / DE 

PRIHLÁSENIE

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Médiá : Z médií : Zobrazenie správy

Kto môže nahrávať zvuk na súde? (15.9.2016)

(15.09.2016; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 8/12; Dalibor Skladan / Monika Bruteničová)

Monika Bruteničová, moderátorka:

"Mali by chrániť zákon a pritom ho niekedy sami porušujú. Reč je o sudcoch a prokurátoroch, ktorí berú svoju prácu príliš vážne. Neraz totiž zakážu nahrávať zvuk v súdnej sieni, hoci na to nemajú právo. Novinári si však musia robiť svoju prácu a tak sa občas dostanú do sporu."

Dalibor Skladan, redaktor:

"Reportáže zo súdnych siení pravidelne zapĺňajú reláciu Krimi. Verejné procesy majú mať preventívny charakter. Občas však odhalia aj pochybenia tých, čo zastupujú štát. Nahrávanie zvuku v súdnej sieni upravuje trestný poriadok v paragrafe o vedení hlavného pojednávania. Podľa neho každá fyzická, aj právnická osoba môže vyhotovovať zvukový záznam."

Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo PFUK, SAV:

"Zvukové záznamy je možné uskutočňovať. Zvukové prenosy je možné uskutočňovať so súhlasom predsedu senátu, ale obrazové a obrazovo‑zvukové záznamy sú podľa trestného poriadku neprípustné."

Dalibor Skladan:

"Inými slovami, videozáznam nie, audio záznam áno. Priamy prenos zvuku z pojednávania iba so súhlasom súdu. Nie všetci si ale zákon vykladajú správne."

Stanislav B., prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava:

"Ako verejnosť nemáte právo bez súhlasu predsedu senátu nahrávať veci. Ten diktafón sa vypne a vyloží sa, ale nebudete tu z nás robiť debilov, prosím vás."

Dalibor Skladan:

"Tento záznam z pojednávania sme prehrali aj členovi predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, ktorý si myslí, že spomínaný prokurátor zavádzal, keď verejnosti bránil používať nahrávacie zariadenie. A pochybil aj súd, keď takéto správanie akceptoval."

Ondrej Mularčík, Slovenská advokátska komora:

"Je na to rozsiahla judikatúra, sú nálezy Ústavného súdu, ktoré o tom hovoria. Nakoniec to zaručuje Ústava Slovenskej republiky, nad ňou Európsky dohovor o ochrane ľudských práv."

Dalibor Skladan:

"Súd môže obmedziť nahrávanie zvuku len za presne vymedzených podmienok."

Ondrej Mularčík:

"Keď sa na súde koná o utajovaných skutočnostiach, tam, kde by mohlo byť prezradené štátne tajomstvo a podobne."

Lucia Kurilovská:

"Ak by napríklad ohrozovali mravnosť, alebo narúšali hladký priebeh toho hlavného pojednávania a úplne samozrejmé je, že sú zakázané zvukové záznamy vtedy, keď je vypočúvaný chránený svedok, utajený svedok alebo agent."

Ondrej Mularčík:

"Vyvoláva to zbytočný dojem nejakých nekalých praktík zo strany aktérov toho pojednávania, ak by nepovoľovali túto verejnú kontrolu."

Dalibor Skladan:

"Na obmedzenie priameho prenosu zvuku zo súdnej siene, naopak, senát nepotrebuje špeciálne dôvody."

Ondrej Mularčík:

"Ak by to povolil, mohlo by to ovplyvniť dokazovanie."

Dalibor Skladan:

"Faktom je, že na Slovensku sa väčšina konaní automaticky nahráva. Účastníci sa k záznamu môžu legálne dostať, napríklad, aby si overili, či niečo nechýba v zápisnici zo súdu. Podľa Mularčíka Ústavný súd jednoznačne povedal, že nahrávanie zvuku v súdnej sieni nemá rušivý vplyv na priebeh pojednávania a to rovnako v trestnom, aj v civilnom konaní."