SK / EN / DE 

PRIHLÁSENIE

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Médiá : Z médií : Zobrazenie správy

Čo bude so svedkami kajúcnikmi? (15.3.2017)

(05.03.2017; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 7/13; Dalibor Skladan / Stanka Kováčik, Michal Farkašovský)

Stanka Kováčik, moderátorka:

"Verdikt Najvyššieho súdu vo vzťahu k zločineckej skupine Sýkorovcov môže mať v budúcnosti vplyv na celú súdnu prax."

Michal Farkašovský, moderátor:

"Senát pod vedením Štefana Harabina zrušil tri doživotné tresty a Špecializovanému trestnému súdu vytkol viacero vecí. Napríklad aj to, ako sa vysporiadala s otázkou takzvaných svedkov kajúcnikov."

Dalibor Skladan, redaktor:

"Termín kajúcnik nie je v slovenskej právnej praxi nový pojem. Mnohí advokáti už dlhodobo spochybňujú svedkov, ktorí sa rozhodli spolupracovať s políciou a prokuratúrou, aby vypovedali proti bývalým kumpánom s vidinou odloženia či skrátenia vlastného trestu. Najvyšší súd to pred mesiacom v svojom rozhodnutí povedal celkom jasne. Výstižne to zhrnul obhajca údajného bossa zločineckej skupiny, ktorému Najvyšší súd zrušil doživotný trest a jeho kauzu vrátil na prvostupňový súd."

Marek Para, obhajca Róberta Lališa:

"Zákon neohraničuje, kedy sa môže prokurátor rozhodnúť spolupracovať s určitou osobou, tá osoba môže mať do toho času veľmi rozsiahly prístup ku všetkým dôkazom."

Dalibor Skladan:

"A je tu ešte jeden problém."

Marek Para:

"Výhody, ktoré sú týmto osobám poskytované, musia byť podrobené skúmaniu a to z toho pohľadu, či tá morálnosť tej spolupráce je na takej úrovni, že pokryje celú v podstate nemorálnosť ich predchádzajúceho konania."

Dalibor Skladan:

"Aj ďalší členovia advokátskej obce sa postupne oboznamujú s verdiktom."

Ondrej Mularčík, Slovenská advokátska komora:

"Uvítali takéto detailné rozhodnutie vo vzťahu k svedkom kajúcnikom."

Dalibor Skladan:

"Podľa člena predsedníctva advokátskej komory rozsudok Najvyššieho súdu veľmi detailne rozoberá ostatné dôkazy v porovnaní s výpoveďou kajúcnikov, čo sa dosiaľ nestalo."

Ondrej Mularčík:

"Kajúcnici na Slovensku bezmedzne môžu klamať, a ich svedectvo je považované za vierohodné. Ale v súvislosti s ostatnými dôkazmi bolo preukázané, že naozaj veľakrát klamú, účelovo na svoj prospech."

Dalibor Skladan:

"Expertka na trestné právo si nemyslí, že by verdikt spustil lavínu a viedol k obnove starých procesov, kde bola vina obžalovaným dokázaná najmä na základe výpovede takýchto svedkov."

Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo, PF UK:

"V zmysle práva slovenského právneho poriadku judikáty v zásade nie sú záväzné. Tiež nemôžu platiť retroaktívne."

Ondrej Mularčík:

"Nespĺňa to zatiaľ kritériá judikátu, ale určite je to veľmi inšpiratívne a treba povedať, že vychádza z judikatúry európskeho súdu pre ľudské práva."

Dalibor Skladan:

"Podľa expertky však existuje vysoká pravdepodobnosť, že súdy budú na toto rozhodnutie prihliadať a celkom určite sa naň budú odvolávať advokáti vo svojich záverečných rečiach."

Lucia Kurilovská:

"Výraznou mierou ovplyvní rozhodovaciu činnosť súdov."

Dalibor Skladan:

"Odborníci sa zhodujú, že súdy zrejme zvolia v takýchto prípadoch individuálny prístup, pretože nie každý kajúcnik musí byť klamár."