SK / EN / DE 

SAK : Orgány SAK : Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre veci advokátske

 

Pracovná skupina pre veci advokátske
   
Mgr. Richard Karkó - predseda richard.karko@karko.sk 
Mgr. Viktória Hellenbart hellenbart@hellenbart.com
JUDr. Viliam Karas, PhD.  karas@maplefish.sk 
Mgr. Michal Bužek buzek@btlaw.sk
JUDr. Zuzana Čížová cizovazuzana@stonline.sk 
JUDr. Peter Štrpka, PhD. peter.strpka@akss.sk  
JUDr. Ľubomír Hrežďovič judrhrezdovic@mail.t-com.sk
 

 

Komisia na ochranu spotrebiteľov právnych služieb
 
Mgr. Richard Karkó - predseda richard.karko@karko.sk
Mgr. Viktória Hellenbart hellenbart@hellenbart.com
JUDr. Ján Havlát havlat@havlat.sk 
JUDr. Ľubomír Hrežďovič judrhrezdovic@mail.t-com.sk 
JUDr. Pavol Erben erben@bep.sk
JUDr. Stanislav Irsák stanislav.irsak@irsak.com
JUDr. Andrea Havelková havelkova@akah.sk
Mgr. Róbert Hmira robert.hmira@karko.sk
 

Pracovná skupina pre trestné právo

 

Pracovná skupina pre trestné právo
   
doc. JUDr. Jozef Olej - predseda  olejjozef@gmail.com
JUDr. Ondrej Mularčík info@mularcikpartners.sk
JUDr. Ján Gereg akgereg@advokatibb.sk
JUDr. Milan Valašik dr.valasik@nextra.sk
JUDr. Peter Vačok vacok@attorney.sk
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., MBA, LL.M. jaroslav.klatik@gmail.com
JUDr. Martin Puchalla, PhD. puchalla@puchalla.sk
JUDr. Peter Filip peter.filip@akhif.sk
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. stremy@stremy.sk
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. advokat@laciak.eu
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. eduard.burda@flaw.uniba.sk
JUDr. Ľubomír Hrežďovič judrhrezdovic@mail.t-com.sk
JUDr. Martin Štrkolec, PhD.  strkolec.martin@gmail.com
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M. milos.madar@madar-partners.sk
JUDr. Peter Erdös peter.erdos@mularcikpartners.sk
 

 

Pracovná skupina pre verejné právo

 

Pracovná skupina pre verejné právo
   
JUDr. Andrea Havelková - predsedníčka  havelkova@akah.sk
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.  prochazka@prochazka.sk 
JUDr. Rastislav Straka strakabj@stonline.sk 
Mgr. Slavomír Trnkócy  aktrnkocy@trnkocy.net
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. potasch@gmail.com
Mgr. Marek Benedik mbenedik@havlat.sk 
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.  kassak@kassak.sk 
JUDr. Magdaléna Hromcová  advokat@accc1.sk 
Mgr. Ján Kutan kutan@sak.sk
Jakub Berthoty jakub.berthoty@dagital.eu
Štefan Pilár spilar@bch.sk
JUDr. Lucia Semančínová lsemancinova@semancin.sk
Mgr. Jaroslav Nižňanský jaroslav.niznansky@jnc-legal.com
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. mchlipala@bch.sk
JUDr. Tomáš Klinka tklinka@bch.sk
   
 

 

Pracovná skupina pre súkromné právo

 

Pracovná skupina pre súkromné právo
   
JUDr. Viliam Karas, PhD.  - predseda karas@maplefish.sk

 

pracovná komisia pre občianske právo hmotné

JUDr. Karol Šiška  karol.siska@sp-chsh.sk
JUDr. Ján Šinkovic sinkovic@chplaw.sk
Mgr. Alexandra Čižmáriková cizmarikova@tora.sk
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. kristian.csach@upjs.sk
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.  sedlacko@sedlacko.sk 
JUDr. Mojmír Plavec  plavec@legis.sk 

 

pracovná komisia pre občianske právo procesné

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. marek.stevcek@flaw.uniba.sk
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  svetlana.ficova@flaw.uniba.sk 
JUDr. Oxana Báreková Kovalová  oxana.barekova@sp-chsh.sk
JUDr. Jana Baricová jana.baricova@nsud.sk
doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. alexandra.kotrecova@akak.sk
Mgr. Ján Kutan  kutan@kutan.sk
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.  sedlacko@sedlacko.sk 

 

pracovná komisia pre obchodné právo

JUDr. Pavol Erben  erben@bep.sk
Mgr. Tomáš Zárecký tomas.zarecky@zareckyzeman.sk  
JUDr. Juraj Veverka  juraj.veverka@heringes.sk
JUDr. Miroslav Németh  miroslav.nemeth@kinstellar.com
JUDr. Tomáš Illeš  tomasilles@netkosice.sk 
JUDr. Miroslav Kapinaj  miroslav.kapinaj@kinstellar.com
JUDr. Branislav Jablonka, PhD. branislav.jablonka@bajolegal.sk
Mgr. Ján Kutan kutan@sak.sk

 

pracovná komisia pre pracovné právo

JUDr. Gizela Tuhárska  tuharska@futej.sk
JUDr. Soňa Mesiarkinová  sona.mesiarkinova@nsud.sk
doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.  andrea.olsovska@prkpartners.com
JUDr. Zuzana Čížová  cizovazuzana@stonline.sk
Mgr. Dušan Nitschneider nitschneider@nitschneider.com

 

pracovná komisia pre rodinné právo

JUDr. Boris Bohunský bohunsky@akborec.sk
JUDr. Anna Niku niku@niku.sk 
JUDr. Andrea Havelková havelkova@akah.sk 
JUDr. Jarmila Zahradníková jarmila@zahradnikova.sk
JUDr. Magdaléna Hromcová hromcova@sak.sk

 

pracovná komisia  pre medzinárodné právo súkromné a procesné

JUDr. Michal Ďuriš, PhD.  duris.michal@stonline.sk
JUDr. Peter Barica akpeba@gti.sk
JUDr. Michal Rampášek  mrampasek@havlat.sk
 

 

Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy

 

Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy
   
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - predseda  advokat@laciak.eu
JUDr. Pavol Erben erben@bep.sk
Mgr. Tomáš Rybár tomas.rybar@cechova.sk
JUDr. Ján Havlát havlat@havlat.sk
JUDr. Katarína Čechová katarina.cechova@cechova.sk
Mgr. Michal Bužek buzek@btlaw.sk
JUDr. Martin Puchalla, PhD.  puchalla@puchalla.sk
JUDr. Jana Biroščáková biroscakova@brazdil.sk
Mgr. Viktória Hellenbart hellenbart@hellenbart.com
JUDr. Boris Draškaba draskaba@davp.sk
JUDr. Juraj Veverka juraj.veverka@heringes.sk
JUDr. Ľudovít Mičinský micinsky@menke-legal.com
JUDr. Tomáš Borec borec@sak.sk
JUDr. Karol Šiška karol.siska@sp-chsh.sk
Mgr. Michaela Chládeková, PhD.  chladekova@sak.sk 
 

 

Pracovná skupina pre históriu advokácie

 

Pracovná komisia pre históriu advokácie
   
JUDr. Peter Kerecman, PhD. - predseda  judr.kerecman@stonline.sk
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA rudomanik@gmail.com 
JUDr. Anton Blaha, CSc. blaha@bep.sk
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. martina.gajdosova@truni.sk
Mgr. Viktória Hellenbart hellenbart@hellenbart.com
JUDr. Ján Havlát havlat@havlat.sk 
JUDr. Michal Rampášek mrampasek@havlat.sk
JUDr. Valerij Podoľskij podolskij@email.cz
JUDr. Marian Haršány harsany-ad@stonline.sk
Vilma Slopovská  slopovska@sak.sk