SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Pre koncipientov: Študijná prehliadka ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody (8.10.2019)

Pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti a Európskeho dňa advokátov

Slovenská advokátska komora pozýva

advokátskych koncipientov na

prednášku spojenú so študijnou prehliadkou ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody

v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach

Európske advokátske komory spolu so CCBE (Rada advokátskych komôr Európy) si 25. októbra 2019 pripomenú šiesty ročník Európskeho dňa advokátov. Téma tento rok zaostruje na prácu obhajcov: „Právo na právnu pomoc v trestných veciach a prístup k obhajobe pre osoby vo väzbe“. 

Vzdelávanie budúcich právnikov a advokátov je jednou z nosných tém Slovenskej advokátskej komory a preto ako jednu z možností praktického vzdelávania prináša koncipientom aj návštevu ústavov na výkon väzby, ktorú si koncipienti môžu započítať aj do minimálnych povinných náležitostí vo výkaze praxe koncipienta.

Dátumy a miesta:

21.10.2019 (pondelok): 9:00 – 11:00

·         Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava (Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1)

23.10.2019 (streda): 9:00 – 11:00

·         Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice (Floriánska 18, 041 42 Košice)

25.10.2019 (piatok): 9:00 – 11:00

·         Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra (Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1)

·         Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica (Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 1)

·         Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov (Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov)

Prihlasovanie: Advokátski koncipienti sa v prípade záujmu môžu prihlasovať do 18. októbra 2019 prostredníctvom webového portálu SAK v sekcii  VZDELÁVANIE A PODUJATIA / ZOZNAM PODUJATÍ, kde si koncipient/ka vyberie termín a vyplní elektronickú záväznú prihlášku. Podmienkou je uvedenie čísla občianskeho preukazu v prihláške, keďže predloženie občianskeho preukazu sa vyžaduje pri  vstupe do ústavu. Na podujatie sa nevzťahuje registračný poplatok. Maximálny počet účastníkov v rámci konkrétneho termínu je 14 osôb.

Priebeh stretnutia a program: Účastníci sa o 8.45 hod stretnú so sprevádzajúcim advokátom pred vchodom ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody vo vybratom meste, kde absolvujú prehliadku s komentárom a krátkou prednáškou. Účastníci musia pri vstupe do priestorov ústavu predložiť občiansky preukaz.

Účastník môže svoju účasť na podujatí uviesť vo výkaze praxe advokátskeho koncipienta v zmysle §1 uznesenia predsedníctva SAK č. 16/11/2012 zo 6. decembra 2012 ako náhradu za povinnú účasť na troch pojednávaniach podľa Trestného poriadku.

V prípade otázok kontaktujte kanceláriu SAK (Mgr. Alexandra Donevova - donevova@sak.sk).

 

Prihláška