Addresse: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Rufen: +421 (2) 204 227 42
SPOLOČNÉ KOMUNIKÉ z okrúhleho stola najvyšších predstaviteľov slovenskej justície pri príležitosti 33. výročia slobodnej a nezávislej advokácie

SPOLOČNÉ KOMUNIKÉ z okrúhleho stola najvyšších predstaviteľov slovenskej justície pri príležitosti 33. výročia slobodnej a nezávislej advokácie

Zdroj: SAK, z dňa 27.4.2023

Bratislava 27. apríla 2023 – Slovenská advokátska komora dnes oslavuje 33. výročie prijatia prvého ponovembrového zákona o advokácii, ktorým sa na Slovensku obnovil výkon slobodnej a nezávislej advokácie. SAK pri tejto príležitosti pozvala najvýznamnejšie osobnosti slovenskej justície na odborné diskusné podujatie – okrúhly stôl k aktuálnym témam slovenskej advokácie a právneho štátu.

Pozvanie prijali predstavitelia najdôležitejších justičných organizácií: predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, minister spravodlivosti SR Viliam Karas, predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková, generálny prokurátor Maroš Žilinka, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský a predsedníčka senátu Najvyššieho správneho súdu SR Kristína Babiaková. Na podujatí sa zúčastnili aj predseda Českej advokátskej komory Robert  Němec a podpredseda Martin Maisner.

Hlavným cieľom okrúhleho stola bolo vedenie otvorenej odbornej diskusie o úlohách slobodnej advokácie v kontexte aktuálnych výziev ochrany právneho štátu a základných práv, a najmä možnosť vnímať pohľady najvyšších predstaviteľov justície na aktuálne témy.

Slovenská advokátska komora v rámci podujatia predostrela prítomným zámer otvoriť diskusiu o možnom jasnejšom zakotvení niektorých základných prvkov slobodnej a nezávislej advokácie priamo do Ústavy SR (ide najmä, no nielen, o témy ako povinnosť mlčanlivosti advokáta a potrebná miera ochrany dôvernosti komunikácie medzi klientom a advokátom). Súčasťou predstaveného konceptu je aj úvaha de lege ferenda o rozšírení subjektov s návrhovým oprávnením pri abstraktnej kontrole ústavnosti o Slovenskú advokátsku komoru, a to v témach priamo súvisiacich s advokáciou a jej úlohami pri ochrane základných práv a slobôd.

Prítomní sa v tejto súvislosti zhodli na tom, že:

„Slobodná a nezávislá advokácia je jedným z nevyhnutných predpokladov účinnej ochrany základných práv a slobôd, ako aj fungovania demokratického a právneho štátu ako takého. V záujme ochrany týchto práv a slobôd je nevyhnutné chrániť základné piliere právneho štátu, akými je popri nezávislosti justície aj slobodná a od štátnej moci nezávislá advokácia.“

Účastníci okrúhleho stola na záver privítali niektoré témy predostreté Slovenskou advokátskou komoru a podporili ďalšie vedenie odbornej diskusie o navrhnutých témach.

Galéria