Zobrazenie advokáta

GAŠPIERIKOVÁ Lucia JUDr.
Advokát
Jarmočná 2264/3
Šaľa
927 01
0908/422607
lucia.gaspierikova@sgnet.sk
Anglicky, Nemecky
ico://sk/42210283_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax