Advokáti budú poskytovať bezplatné právne poradenstvo v deviatich mestách

Advokáti budú poskytovať bezplatné právne poradenstvo v deviatich mestách

Zdroj: SAK, z dňa 19.4.2022

Pri príležitosti dňa advokácie Slovenská advokátska komora opäť pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Tradičné podujatie pri príležitosti prijatia prvého ponovembrového zákona o slobodnej advokácii sa tento rok uskutoční v stredu 27. apríla v deviatich mestách: v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a v Poprade. Tímy advokátov budú v týchto mestách k dispozícii bezplatne pomáhať v čase od 9.00 do 14.00 hod..

Po dvojročnej pauze vynútenej pandémiou tohtoročné podujatie komora opäť organizuje v prezenčnej forme. Okrem bežného právneho poradenstva pre slovenských občanov budú navyše advokáti pripravení pomôcť aj klientom z Ukrajiny. Po minulé roky možnosť bezplatnej pomoci využívali stovky záujemcov po celom Slovensku, ktorí potrebovali poradiť v rozličných oblastiach práva: rodinné, pracovné, spotrebiteľské veci, ale aj témy z trestného, občianskeho a obchodného práva.

Advokácia je vo svojej podstate pomáhajúce povolanie. Naším zámerom je byť vždy k dispozícii, ak niekto potrebuje právnu pomoc. Touto formou tiež chceme priblížiť dôležitosť nezávislej advokácie a profesionálneho právneho poradenstva pre ochranu práv. Zároveň ide o formu osvety, pomocou ktorej zdôrazňujeme, že pri právnych otázkach je vždy lepšie preventívne sa obrátiť na advokátku alebo advokáta, ako následne čeliť nepriaznivým následkom neodborných rozhodnutí, povedal predseda SAK Viliam Karas.

S organizáciou podujatia tento rok vypomôžu aj študenti právnických fakúlt z Bratislavy, Trnavy a Košíc.

Miesta poskytovania bezplatnej právnej pomoci, streda 27. apríla 2022 od 9.00 do 14.00 hod.:

BRATISLAVA: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4

TRNAVA:  fakulta TU, Kollárova 10

TRENČÍN: Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2

NITRA: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

ŽILINA: Mestský úrad v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1

BANSKÁ BYSTRICA: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Čsl. armády 26

PREŠOV: Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73

KOŠICE: Regionálna kancelária SAK, Floriánska 19

POPRAD: Mestský úrad v Poprade, Nábr. Jána Pavla II. 3