Slovenská advokátska komora a eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders hovorili o témach právneho štátu

Slovenská advokátska komora a eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders hovorili o témach právneho štátu

Zdroj: SAK, z dňa 2.5.2022

Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory v piatok (29. apríla 2022) rokovali s eurokomisárom pre spravodlivosť pánom Didierom Reyndersom. Cieľom stretnutia, z pohľadu SAK, bola najmä výmena informácií o aktuálnych otázkach právneho štátu v SR.

Predseda SAK Viliam Karas okrem iného informoval o úspešných aktivitách Slovenskej advokátskej komory pri organizovaní odborných diskusií a platforiem so zástupcami najvyšších domácich justičných orgánov, ktorých cieľom je spolupráca pri pripomienkovaní legislatívnych aktivít.

„Záujmom Slovenskej advokátskej komory je napomáhať rozvoju právneho štátu a prehlbovať dôveru v justičné inštitúcie. Som rád, že sme mali možnosť viesť s komisárom Reyndersom na túto tému dobrú partnerskú diskusiu, ktorá potvrdila, že v principiálnych otázkach postavenia advokácie v právnom štáte zdieľame rovnaké hodnoty,“ poznamenal predseda SAK Viliam Karas.

Na fotografii zľava: podpredseda SAK Ondrej Laciak, eurokomisár pre justíciu Didier Reynders, predseda SAK Viliam Karas, tajomník SAK Andrej Popovec