SAK víta rozhodnutie vlády SR o zlepšovaní podmienok vo výkone väzby

SAK víta rozhodnutie vlády SR o zlepšovaní podmienok vo výkone väzby

Zdroj: SAK, z dňa 26.5.2022

Bratislava 26. mája 2022 –  Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh novely zákona o výkone väzby, ktorú vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR. Slovenská advokátska komora víta tento návrh zákona, keďže zavádza mnohé zlepšenia smerujúce k humanizácii výkonu väzby. Navrhované znenie zmien reflektuje viaceré pripomienky Slovenskej advokátskej komory, ktoré vychádzali aj z odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (Výbor CPT).

„Predložený návrh v mnohých bodoch zohľadnil naše podnety a ide jednoznačne o krok správnym smerom. Teší nás, že do legislatívneho procesu postupuje takýto návrh zákona, ktorý zohľadňuje viaceré dlhodobé pripomienky odbornej verejnosti. Veríme, že tento zákon prejde úspešne aj na úrovni Národnej rady, kde ešte prípadne bude príležitosť na precizovanie niektorých ustanovení,“ povedal predseda SAK Viliam Karas.

Návrh zákona je dostupný tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27261/1