Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory sa stal doterajší podpredseda Martin Puchalla

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory sa stal doterajší podpredseda Martin Puchalla

Zdroj: SAK, z dňa 29.9.2022

Bratislava 29. septembra 2022 – Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa stal jej doterajší podpredseda JUDr. Martin Puchalla, PhD. Do funkcie ho dnes zvolili členovia predsedníctva SAK na mimoriadnom rokovaní, ktoré bolo zvolané v súvislosti so vzdaním sa členstva doterajšieho predsedu Viliama Karasa. Predsedníctvo zo svojich radov zároveň zvolilo novú podpredsedníčku, ktorou sa stala Mgr. Alexandra Čižmáriková.

„Ďakujem mojim kolegyniam a kolegom za prejavenú dôveru, ktorú si veľmi vážim. V novej pozícii chcem nadviazať na všetky činnosti predsedníctva pri modernizácii činnosti komory a najmä pri ochrane slobodnej advokácie ako nenahraditeľného piliera demokratickej spoločnosti. Zároveň úprimne ďakujem môjmu predchodcovi pánovi Viliamovi Karasovi za jeho významný prínos pre činnosť predsedníctva i celej komory,“ povedal po zvolení nový predseda M. Puchalla.

Predseda komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Vydáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva komory a riadi zamestnancov komory.

Podpredsedovia komory zastupujú predsedu komory v rozsahu určenom predpisom komory. Po dnešnej voľbe má SAK obsadené naďalej tri podpredsednícke miesta. Okrem novej podpredsedníčky pani A. Čižmárikovej v týchto funkciách naďalej zostávajú JUDr. Magdaléna Hromcová a doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5 600 advokátov a 2 500 advokátskych koncipientov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou SR a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory.