30. výročie slobodnej a samostatnej advokácie

30. výročie slobodnej a samostatnej advokácie

Zdroj: SAK, z dňa 27.4.2020

Presne pred 30. rokmi 27. apríla 1990 bol prijatý zákon č. 132/1990 Zb., ktorým bol na Slovensku obnovený samostatný a slobodný výkon advokácie. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 1990.  Došlo tak k obnoveniu slobody výkonu advokátskeho povolania, ale aj advokácie ako samosprávnej organizácie združujúcej všetkých advokátov.

Slovenská advokátska komora plánovala osláviť toto výročie na slávnostnom galavečere, ktorý sa však z preventívno-zdravotných dôvodov nemôže konať.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pred tridsiatimi rokmi rokovala Slovenská národná rada o návrhu zákona, ktorý dodnes ovplyvňuje naše životy. To, že bude prijatý v zásade tak jednoducho, nečakal asi nik. V hektike tých dní však veci vznikali rýchlo. Samotný návrh zákona vznikal  začiatkom roka 1990 po tom, ako bol na konferencii advokátov 17. a 18. januára prijatý zámer na jeho vypracovanie.  Následne už v marci bol predložený legislatívnej rade, a potom do parlamentu.

Je pre mňa veľmi zaujímavé a poučné počúvať a čítať spomienky advokátov, ktorí sa na prerode advokácie v tých časoch zúčastňovali.

Žiaľ, práve v čase okrúhleho výročia advokácie, kedy sme mali naplánované oslavy, musíme čeliť závažným problémom v súvislosti s celosvetovou pandémiou. Aj táto situácia určite advokáciu poznačí, je však dôležité sa tiež na ňu pozerať ako na šancu posunúť advokáciu znova o kúsok ďalej.  Dlhodobo sa hovorí a píše o využívaní nových technológií  a toto môžeme brať ako otvorenie dverí k výraznejšiemu využívaniu online priestoru.

Tridsať rokov je dostatok času na zhodnotenie, že aj napriek rôznym problémom a krízam, či už v spoločnosti, alebo  v advokácii, sme dosiahli naozaj veľa. Dnes žijeme a pracujeme v dobe, kedy budovanie právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv nie sú len frázy. Aj napriek tomu však musíme práve my advokáti a advokácia ako stav byť strážcami slobody a práv ľudí. Aj v tejto situácii, aká momentálne vo svete je.

JUDr. Tomáš Borec

predseda SAK


Viac o advokácii pred novembrom 1989, prelomových udalostiach  v našom štáte a prijatí samostatného zákona si môžete prečítať aj v Bulletine 10/2019 v rozhovore s vtedajším predsedom Ústredia slovenskej advokácie a neskôr prvým predsedom Slovenskej advokátskej komory Antonom Blahom a jeho spolupracovníkmi advokátkou Evou Bušovou a advokátom Pavlom Erbenom.

https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin/archiv/proxy/list/form/rows/793/attr/name/preview