ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023

ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023

Zdroj: SAK, z dňa 13.3.2023

                                                               Slovenská advokátska komora usporiada

                                                  pri príležitosti 33. výročia prijatia zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii

 

21. – 22. apríla 2023

odborný seminár

a

XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja

„ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

Ad honorem IM JUDr. Júliusa Kozmu

 

Podujatie sa uskutoční v priestoroch Slovenskej advokátskej komory

(budova UNIQA), Kolárska 6, IV. poschodie.

 

Právo účasti na šachovom turnaji majú advokáti, prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia na výkon ostatných právnických povolaní, kolegovia z právnickej akademickej obce a študenti právnických fakúlt, podnikoví právnici a pozvaní hostia -  registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Počet účastníkov je ohraničený organizačnými možnosťami usporiadateľa.

Záujemcov, ktorí sa na turnaji zúčastnia prvýkrát, prosíme pripojiť k prihláške doklad o právnickom vzdelaní, resp. o štúdiu na právnickej fakulte.

Prihlášky posielajte do 17. apríla 2023.

Kontaktná osoba v kancelárii Slovenskej advokátskej komory:

Katarína Marečková

Tel: 0905 220 444

E-mail: mareckova@sak.sk


Program

Prihláška