SAK k novele Trestného poriadku o prehliadkach advokátskych kancelárií

SAK k novele Trestného poriadku o prehliadkach advokátskych kancelárií

Zdroj: SAK, z dňa 16.3.2023

Bratislava 16. marca 2023 – Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila návrh novely Trestného poriadku, ktorá zavádza pravidlá na ochranu dôvernosti komunikácie klientov s advokátom pri prehliadke advokátskych priestorov. Slovenská advokátska komora (SAK) víta prijatie tejto novely, ktorá by mohla pomôcť predchádzať porušovaniu základných práv klientov.

„Prijatie tejto novely je dobrou správou pre ochranu základných práv ľudí. Vnímame ju ako reakciu na opakované porušovania práv klientov, aké by v demokratickom a právnom štáte nemali mať miesto. Ďakujeme preto každej poslankyni a každému poslancovi, ktorí sa dnes postavili na stranu ochrany právneho štátu,“ reagoval predseda SAK Martin Puchalla.

SAK v tejto súvislosti opakuje, že plne rešpektuje právomoci orgánov činných v trestnom konaní vyšetrovať trestnú činnosť, a to aj z radov advokátov.  Komora podporuje efektívne odhaľovanie trestnej činnosti, avšak aj to sa musí diať pri potrebnom rešpektovaní zákonnosti a ústavných práv.

V minulosti sme žiaľ opakovane zaznamenali prípady, keď v rámci vyšetrovania konkrétneho skutku došlo pri prehliadkach advokátskej kancelárie k zaisteniu prakticky celej výpočtovej techniky (harddisku), na ktorej mohli byť údaje potenciálne stoviek klientov. Súd teda povolil prehliadku v konkrétnej veci, avšak nezákonnými postupmi OČTK opakovane došlo k  ohrozeniu komunikácie množstva bežných klientov, ktorí s prešetrovanou vecou nemali nič spoločné. Novela zákona preto zavádza do procesu prehliadok iných priestorov potrebnú súdnu kontrolu. To znamená, že v prípade pochybnosti o rozsahu zadržaných dokumentov, sa vec predloží nezávislému súdu.