Štandardy súdneho prieskumu v rozhodcovských konaniach (rakúsky a slovenský pohľad) - pozvánka na medzinárodnú konferenciu SAK a VIAC

Štandardy súdneho prieskumu v rozhodcovských konaniach (rakúsky a slovenský pohľad) - pozvánka na medzinárodnú konferenciu SAK a VIAC

Zdroj: SAK, z dňa 25.8.2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská advokátska komora a jej nezávislá organizačná zložka Rozhodcovský súd SAK organizuje v spolupráci s Vienna International Arbitral Centre (VIAC) medzinárodné podujatie zamerané na problematiku obchodnej arbitráže s osobitným akcentom na judikatúru všeobecných súdov v tejto oblasti. Podujatie sa uskutoční dňa 19. septembra so začiatkom o 11:00 hod. v priestoroch Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej ulici 6, Bratislava, za účasti zástupcov rakúskeho i slovenského najvyššieho súdu.

Naše pozvanie prijala podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR pani Andrea Moravčíkovásudca rakúskeho najvyššieho súdu a člen VIAC Board pán Erich Schwarzenbachher, prezident VIAC pán Nikolaus Pitkowitz a pani Lucia Raimanová (členka VIAC Board a ArbCEE Board). 

Moderátorom podujatia bude člen predsedníctva SAK pán Ľudovít Mičinský.

PRIHLASOVANIE pre členov SAK je otvorené prostredníctvom tohto LINKU

Cieľom podujatia je poukázať na osvedčené štandardy vo svetle judikatúry všeobecných súdov, ktoré musí spĺňať férové rozhodcovské konanie. Hlavným programom podujatia vedeného v anglickom jazyku budú prednášky spojené s diskusiou na tému "Standards of Judicial Review in the Arbitration Context: The Austrian and Slovak Approaches“.

Viac informácii v priloženom letáku.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Rozhodcovský súd SAK