Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum

Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum

Zdroj: SAK, z dňa 7.9.2023

Pozývame Vás na
konferenciu 4 európskych komôr s viac ako 10 ročnou tradíciou

Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum
3. – 4. novembra 2023, Drážďany

Téma: „Digitalizácia ako príležitosť pre budúcnosť advokácie“

 

Prednášať budú rečníci zo 4 partnerských komôr: SAK, ČAK, Advokátska komora Bamberg (Nemecko) a Saská advokátska komora (Nemecko)

Konferencia začína spoločenským programom v piatok podvečer: prehliadka mesta a spoločná večera účastníkov, prednášateľov a zástupcov komôr je ideálnou príležitosťou na nadväzovanie nových kontaktov s kolegami z Nemecka a ČR . Pre prednášky a diskusie je vyhradená sobota. Pracovný program končí v popoludňajších hodinách. Počas konferencie je zabezpečené simultánne tlmočenie v nemeckom a českom jazyku.

Účastnícky poplatok je 200 EUR (zahŕňa konferenčný a spoločenský program, tlmočenie, konferenčné materiály, občerstvenie a obed počas konferencie). Ubytovanie si účastníci hradia sami, organizátori zabezpečili zvýhodnené ceny v konferenčnom hoteli. Ďalšie detaily a podrobnejší program nájdete v prihláške (odkaz nižšie).

Registrovať sa môžete poslaním vyplnenej prihlášky
na adresu
eva.vogel@rak-sachsen.de najneskôr do 13.10. 2023.

V prípade ďalších otázok kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK: strecanska@sak.sk


Program + prihláška

Programm + Anmeldung

Galéria