Kompenzačný seminár

Kompenzačný seminár

Zdroj: SAK, z dňa 20.5.2024

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19. júna 2024 bude Slovenská advokátska komora organizovať kompenzačný seminár. Kompenzačný seminár je určený pre koncipientov 3.ročníka, ktorí už splnili alebo čoskoro splnia podmienku absolvovania povinnej trojročnej koncipientskej praxe, no chýba im z minulosti absolvovanie jedného hlavného koncipientskeho semináru.

V prípade, že máte záujem tohto semináru sa zúčastniť, pošlite e-mailom žiadosť  pani PhDr. Soldán  na adresu soldan@sak.sk. Žiadosť o absolvovanie kompenzačného semináru musí obsahovať kontaktné údaje (e-mail, telefonický kontakt) a informáciu o doteraz neabsolvovanom hlavnom koncipientskom seminári.

Uzávierka prijímania žiadostí je do piatku, 7. júna 2024

Bližšie informácie k podujatiu budeme všetkým prihláseným záujemcom o seminár posielať e-mailom.

 

S pozdravom

Odbor výchovy a vzdelávania SAK