AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA - fungovanie SAK a podujatia počas 2. vlny COVID-19

AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA - fungovanie SAK a podujatia počas 2. vlny COVID-19

Zdroj: SAK, z dňa 14.10.2020

Slovenská advokátska komora k preventívno-zdravotným opatrenia na zabránenie šíreniu COVID-19 pristupuje zodpovedne a preto prísne dodržiavame odporúčania.

V súlade s  vládou ohlásenými novými preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19  sme pristúpili k viacerým zmenám:

KONCIPIENTSKE SEMINÁRE

Koncipientske semináre budú prebiehať online formou prostredníctvom platformy Webex. Hlavné semináre sa nebudú konať prezenčne v hoteli, ale prihlásení koncipienti absolvujú seminár v pôvodnom čase a v pôvodnom rozsahu z domu alebo z kancelárie. Lektori budú prednášať z priestorov SAK.

Praktické semináre budú tiež formou e-learningu prostredníctvom platformy Webex, v rámci ktorého je možné kontrolovať aktuálnu prítomnosť a pozornosť účastníkov.

Koncipienti prihlásení na seminár dostanú presné pokyny mailom od vzdelávacieho oddelenia.

ADVOKÁTSKE SKÚŠKY

Konanie advokátskych skúšok je zatiaľ bez zmeny.

Už od „prvej vlny“ máme nastavené skúšanie koncipientov za prísneho dodržiavania zdravotno-preventívnych pravidiel. Znížili sme počty osôb na testových častiach skúšky tak, aby bolo možné dodržať odstupy a používame rúška. Sú možné zmeny zloženia senátov v prípade, ak niektorí z členov skúšobných senátov nebudú môcť/chcieť skúšať.

VZDELÁVANIE ADVOKÁTOV – VZDELÁVACIE STREDY A INÉ

Všetky vzdelávacie aktivity pre advokátov budú online. Počas jari sme si túto formu vyskúšali a zhodnotili ako efektívnu.

Ponuku online seminárov nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

ROKOVANIE ORGÁNOV

Rokovania P SAK prebiehajú dištančne. Aj napriek tomu, že orgány SAK spadajú pod výnimku a ich rokovania by mohli prebiehať prezenčne, domnievame sa, že bude rozumnejšie tieto rokovania organizovať v online prostredí.

DISCIPLINÁRNE SENÁTY

Disciplinárne konania prebiehajú za prísnych zdravotno-preventívnych opatrení bez zmeny. Ak by došlo k zmene pri niektorých konaniach, účastníkov o tom budeme informovať.

FUNGOVANIE KANCELÁRIE KOMORY

Kancelária komory zatiaľ funguje v štandardnom režime. Prosíme o dodržiavanie stránkových dní a hodín, ako aj o minimalizovanie osobných návštev. Ak je možné vašu požiadavku vybaviť elektronicky alebo telefonicky, zvoľte prosím radšej túto formu. Ak vstupujete do priestorov SAK, majte prosím zakryté dýchacie cesty rúškom a použite dezinfekciu na ruky – bezkontaktné prístroje s dezinfekčným roztokom sú umiestnené pri vchode do budovy ako aj pri výťahu na každom poschodí.

Stránkove dni

Pondelok: 09:00-14:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 09:00-14:00

Štvrtok: 09:00-14:00

Piatok: nestránkový deň


V prípade zmien Vás budeme informovať. Sledujte prosím web komory, ako aj sociálne siete  - profil SAK na LinkedIn a pridajte sa do uzavretej skupiny na Facebooku : Advokáti spolu – SAK.