Slovenská advokátska komora gratuluje Marošovi Žilinkovi, novozvolenému generálnemu prokurátorovi.

Slovenská advokátska komora gratuluje Marošovi Žilinkovi, novozvolenému generálnemu prokurátorovi.

Zdroj: SAK, z dňa 3.12.2020

Teší nás, že bol vybratý kandidát s vysokými osobnostnými a morálnymi predpokladmi na to, aby bol dobrým hlavným predstaviteľom prokuratúry. O to viac, že to je kandidát, ktorého navrhla práve SAK. Želáme novému generálnemu prokurátorovi veľa pracovných úspechov. Designovaný predseda SAK Viliam Karas telefonicky blahoželal úspešnému kandidátovi hneď po voľbe. foto zdroj SME