PRÁVNA POMOC CHUDOBNÝM SA MÁ ROZŠÍRIŤ

PRÁVNA POMOC CHUDOBNÝM SA MÁ ROZŠÍRIŤ

Zdroj: SAK, z dňa 24.6.2011

PRÁVNA POMOC CHUDOBNÝM SA MÁ ROZŠÍRIŤ

(10.04.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 5/12; VALOVIČ Peter)

Oto GÖRNER, moderátor:

"Právna pomoc chudobným sa má rozšíriť. Ministerka spravodlivosti Lucia ŽITŇANSKÁ chce uvoľniť podmienky pre jej bezplatné poskytovanie a navrhuje, aby advokáti pomáhali takýmto osobám povinne. Podrobnejšie Peter VALOVIČ."

Peter VALOVIČ, redaktor:

"Centrá právnej pomoci poskytujú pomoc skoro bezplatne ľuďom v hmotnej núdzi. Ich služby však môžu využívať aj tí, ktorí majú príjem nižší ako 1,4‑násobok životného minima, musia si však zaplatiť 20 percent nákladov. Od roku 2012 by sa mala táto hranica zvýšiť na 1,6‑násobok. Prístup k týmto službám tak bude mať približne 17,6 percenta slovenskej populácie. Doteraz hradili centrá len v rodinnoprávnych, občianskoprávnych a pracovnoprávnych veciach. Ministerka spravodlivosti Lucia ŽITŇANSKÁ navrhuje okruh pôsobnosti rozšíriť."

Lucia ŽITŇANSKÁ:

"Aj pokiaľ majú spory vo veciach obchodného práva, správneho súdnictva alebo sa potrebujú obrátiť na Ústavný súd."

P. VALOVIČ:

"Rozšíriť by chcela aj počet advokátov, ktorí budú právne služby takýmto spôsobom poskytovať."

L. ŽITŇANSKÁ:

"Dnes je v zozname advokátov zapísaných okolo 4200 advokátov. Dnes s centrom spolupracuje cez 700 advokátov. Po novom by mal povinnosť každý."

P. VALOVIČ:

"V tom, že by podľa zákona nemal žiadny advokát právo odmietnuť poskytnutie právnej pomoci Slovenska, Advokátska komora nevidí problém. Predseda komory Tomáš BOREC."

Tomáš BOREC:

"Je to otázka noblesy a advokátskej, by som povedal, cti, aby poskytoval právne služby aj ..."

P. VALOVIČ:

"V 12 pobočkách Centra právnej pomoci na celom Slovensku každoročne žiada o pomoc 1500 až 1700 ľudí."