Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Zdroj: SAK, z dňa 13.2.2019

Slovenská advokátska komora vytvorila svoj profil na sociálnych sieťach LinkedIn a Twitter, cez ktoré uverejňujeme aktuálne novinky a informácie o podujatiach konaných komorou. Aj novými komunikačnými kanálmi sa snažíme, aby advokáti a koncipienti mali lepší prístup k informáciám o dianí na komore a v právnom svete. Neváhajte nás sledovať!

https://www.linkedin.com/company/sak-sk

https://twitter.com/SAK_svk