Tlačová správa: SAK aj do opakovanej voľby navrhne kandidátov na sudcov ÚS SR

Tlačová správa: SAK aj do opakovanej voľby navrhne kandidátov na sudcov ÚS SR

Zdroj: SAK, z dňa 15.2.2019

Ústavný súd má v právnom štáte nezastupiteľné miesto pre zachovanie a rozvoj účinného systému ochrany základných práv a slobôd, a preto by všetky kompetentné osoby a orgány mali postupovať zodpovedne pri výbere budúcich sudcov ústavného súdu a svojím rozhodovaním zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov.

 Slovenská advokátska komora ako pri predchádzajúcej voľbe, aj pri novej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude postupovať  zodpovedne a navrhne osoby spĺňajúce všetky predpoklady na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu SR, aby z nich poslanci NR SR  mali možnosť vybrať osobnosti, ktoré budú  pre túto inštitúciu a ochranu základných práv a slobôd prínosom.

 Aj do prvej, žiaľ, neúspešnej voľby, sme navrhli osobnosti práva, ktoré aj v rámci verejného vypočutia preukázali svoje osobnostné a profesionálne kvality. Všetkým našim kandidátom ďakujeme a dúfame, že tento vývoj ich neodradí od prípadnej následnej kandidatúry.

 Je v záujme nás všetkých, aby sme mali plne funkčný najvyšší orgán súdnictva a kontroly ústavnosti.  Vyzývame preto kompetentné osoby a orgány, aby k opakovanej voľbe pristúpili zodpovedne a vybrali odborne a morálne kompetentných kandidátov tak, aby Slovenská republika mala funkčný ústavný súd, ktorý bude schopný zabezpečiť všetky svoje úlohy v spoločnosti v rozhodovaní pri individuálnej alebo abstraktnej kontrole ústavnosti.