Pozvánka na golfový turnaj

Pozvánka na golfový turnaj

Zdroj: SAK, z dňa 3.5.2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí golfisti!

 Hoci sme z pandémie ani zďaleka nie von, určité (verme že nie dočasné) uvoľnenie všetci vnímame. Aj toho roku sa podľa všetkého (ak sa niečo zásadne nezmení), bude konať Letný seminár advokátov v hoteli Partizán na Táloch, a to v dňoch 27.5. – 29.5. K nemu neodmysliteľne patrí aj tradičný golfový turnaj, ktorý sa bude konať v predvečer seminára, tento krát vo Veľkej Lomnici.

Okrem štandardných propozícií k turnaju sa na konci nachádzajú aj informácie o benefitoch súvisiacich so zvýhodneným ubytovaním pred a po turnaji (v prípade záujmu) a zlacnených fee-čiek za hru na ihrisku.

Propozície k turnaju:

Názov:                                Advokátsky golfový turnaj – 12. ročník

Hrací deň:                          27.5.2021 (štvrtok)

Miesto konania:              Golfový rezort Black Stork Veľká Lomnica, https://www.golftatry.sk/

Turnaj registrovaný:       https://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=97495033 

Čas príchodu:                   12:00 hod. (príchod a registrácia hráčov, welcome drink, malé občerstvenie, priestor na tréning)

Čas zahájenia:                  12:30 hod. – postupné presunutie sa na jednotlivé jamky

Štart:                                   13.00 hod. Canon štart (z prvej deviatky)

Podmienka účasti:          Hra nie je obmedzená hendikepom, individuálne hrať môžu ísť hráči so základným HCP 54 a nižším.

Počet jamiek:                   18

Doplnkové súťaže:         Nearest to pin a Longest drive (jamka sa vyberie v deň turnaja)

Vyhodnotenie:                Večer na slávnostnom raute Letného seminára advokátov v hoteli Partizán v piatok 28. mája 2021

Prihlásiť sa môžete:        a)        na stránke www.skga.sk:  https://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=97495033 

                                             b)        na formulári: https://forms.gle/PLk8CgQgKGJfnQaM6

                                             c)         e-mailom na adrese kutan@sak.sk

 Štartovné:                         30 EUR, v štartovnom je zahrnuté welcome drink a drobné občerstvenie, ovocie, voda a bageta do bagu, občerstvenie po polovici ihriska, neskorý obed po turnaji vrátane nápoja. Zvyšok hradí SAK resp. partneri.

Poplatok za hru:              zvýhodnené fee 50 EUR pre nečlenov (pre ubytovaných 42 EUR), hradí sa individuálne pri príchode do rezortu (nie je v cene štartovného)

Podmienky účasti:          turnaj pre advokátov zapísaných v SAK alebo ČAK (resp. výnimka udelená partnerom hrajúcich advokátov)

Súťažné kategórie:          A: spoločná HCP 0 – 18         

                                             B: spoločná HCP 18,1 – 36   

                                             C: spoločná HCP 37 – 54

 Systém súťaže:                 kategória A stableford netto

                                             kategória B stableford netto             

                                             kategória C stableford netto

Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku.

Vyhodnocovanie jednotlivých turnajov v súťaži:

a)     v kategórii A budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najnižším počtom stableford netto

b)     v kategórii B budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najvyšším počtom stableford netto

c)     v kategórii C budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najvyšším počtom stableford netto.

Ak by bolo málo hráčov do prvej kategórie, budú 2 kategórie, a to od 0 po 28 a od 29 do 54, všetko stableford netto.

V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení: lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke. Ak sú všetky súčty zhodné a hráči sa umiestnia na rovnakom mieste, umiestnenie hráčov za nimi sa posunie o počet hráčov na delenom mieste.

Po skončení turnaja bude krátke neformálne vyhodnotenie turnaja, večera a posedenie. Oficiálne vyhodnotenie turnaja bude na raute na Letnom advokátskom seminári na Táloch v hoteli Partizán dňa 28. 05. 2021.

 

Ubytovanie:                Pre záujemcov o ubytovanie kontaktujte pani Ivonu Brukker Hruškovú na +421 0903 843 224 alebo ivona.brukker@golfinter.sk, ktorá Vám ponúkne ubytovanie za zvýhodnenú cenu po prihlásení sa k účasti na našom turnaji (dvojlôžková izba 86 eur/ noc, so vstupom do wellness centra, dvojlôžková izba sólo využitie 81 eur/noc, so vstupom do wellness centra).

Tréning:                        Deň pred turnajom (streda 26.5.) alebo doobeda v deň turnaja je možné zahrať si na ihrisku za zvýhodnený green fee 18 jamiek – 50 EUR pre neubytovaných alebo 42 EUR pre ubytovaných – treba nahlásiť v Club house príslušnosť k nášmu štvrtkovému turnaju (rezervácie je potrebné dohodnúť priamo s ihriskom individuálne a dostatočne v predstihu aby bol voľný termín) (platí pre nečlenov resp. pri neexistencii vyšších recipročných úľav)

Zmena propozícii, aj s ohľadom na protipandemické opatrenia, vyhradená.

 

Galéria