Bývalý predseda SAK Tomáš Borec dostal ocenenie od Českej advokátskej komory

Bývalý predseda SAK Tomáš Borec dostal ocenenie od Českej advokátskej komory

Zdroj: SAK, z dňa 28.10.2021

Česká advokátska komora v predvečer konania svojho najvyššieho samosprávneho orgánu – Snemu ČAK udeľovala ocenenia Za prínos českej advokácii. Hneď v úvode večera ako prvé odovzdali medzinárodné ocenenie za budovanie priateľských vzťahov medzi českou a slovenskou advokáciou bývalému predsedovi Slovenskej advokátskej komory a bývalému ministrovi spravodlivosti SR JUDr. Tomášovi Borecovi.

Galéria