Informácia pre advokátskych koncipientov o forme organizovania povinných seminárov SAK v druhom polroku 2021

Informácia pre advokátskych koncipientov o forme organizovania povinných seminárov SAK v druhom polroku 2021

Zdroj: SAK, z dňa 3.11.2021

Hlavné semináre:

III. ročník  23.09. - 25.09.2021  prezenčná forma v hoteli Sitno, Vyhne

I.   ročník  30.09. - 02.10.2021  prezenčná forma v hoteli Partizán, Tále

II.  ročník  21.10. - 23.10.2021 dištančná forma prostredníctvom Cisco Webexu (prezenčná forma v hoteli Sitno  z r u š e n á)

III. ročník  04.11. - 06.11.2021 dištančná forma prostredníctvom Cisco Webexu (prezen. forma v hoteli Partizán  z r u š e n á)

II.  ročník  11.11. - 13.11.2021 dištančná forma prostredníctvom Cisco Webexu (prezenčná forma v hoteli Sitno  z r u š e n á)

I.   ročník  18.11. - 20.11.2021 dištančná forma prostredníctvom Cisco Webexu (prezenčná forma v hoteli Patria  z r u š e n á)


Pri zmene usporiadania podujatia z prezenčnej na dištančnú formu odbor výchovy a vzdelávania kontaktoval e-mailom všetkých prihlásených účastníkov a koncipientov informoval nasledovne:

-         Dátum uskutočnenia dištančného seminára sa oproti plánovanému prezenčnému podujatiu  nezmenil.

-         Položky za ubytovanie a stravovanie v elektronickej prihláške odbor výchovy a vzdelávania zrušil mínusovou hodnotou v dodatočných nákladoch - pôvodná zálohová faktúra bola v systéme deaktivovaná a novú faktúru s nulovou hodnotou systém negeneruje. Za dištančný hlavný seminár tak koncipienti neplatia žiaden poplatok.

-         Ekonomický odbor SAK vráti účastníkom uhradenú čiastku spolu s dobropisom (vrátenie úhrady nie je potrebné žiadať individuálne).

-         Pred každým dištančným podujatím pošle odbor výchovy a vzdelávania všetkým prihláseným koncipientom ďalší e-mail s bližšími informáciami a linkom na pripojenie.

Noví koncipienti, ktorí nie sú prihlásení na hlavný seminár I. ročníka a majú záujem absolvovať dištančný seminár v termíne 18.-20.11.2021, môžu kontaktovať Mgr. Blanku Farkašovú z odboru výchovy a vzdelávania v dňoch 8. a 9.11.2021  na tel.č. 0910 916 352.

 

Praktické semináre:

24 termínov praktických seminárov v Bratislave a v Košiciach – prezenčná forma.

 

Úvodné semináre:

I.   ročník   16.09.2021  prezenčná forma v Bratislave 

I.   ročník   19.10.2021  dištančná forma prostredníctvom Cisco Webexu

 

Prezenčné podujatia komora organizuje v súlade so všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia v režime „OTP“ - očkovaní, testovaní (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ktorí preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.