POZVÁNKA NA PODUJATIE

POZVÁNKA NA PODUJATIE

Zdroj: SAK, z dňa 3.11.2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou na tému:
ROZHODCOVSKÉ KONANIE – VÝVOJ DOMÁCEJ JUDIKATÚRY A POHĽAD Z ČR
ktorá sa uskutoční v priestoroch SAK na Kolárskej ulici v Bratislave dňa 11. novembra od 12:30 do 14.30 hod.

Pozvanie na prednáškové podujatie spojené s diskusiou prijali vzácni hostia s príspevkami:
·       JUDr. Karol Šiška, Mgr. Martin Magál, predseda a podpredseda RS SAK – úvodný príhovor, informácia o činnosti Rozhodcovského súdu SAK.
·       JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: VÝVOJ JUDIKATÚRY NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR V OBLASTI ROZHODCOVSKÉHO KONANIA.
·       JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., predseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky: VYBRANÉ OTÁZKY AKTUÁLNEJ ČINNOSTI ROZHODČÍHO SOUDU PRI HK ČR A AK ČR

Prednáška je súčasťou pravidelného cyklu podujatí RS SAK, v rámci ktorých sa snažíme prepájať domácu diskusiu o obchodnej arbitráži so skúsenosťami zo zahraničia.

Podujatie organizujeme v režime OTP, a je potrebné sa na neho vopred registrovať (počet miest je limitovaný). Môžete tak spraviť po prihlásení do členského konta na www.sak.sk, prípadne zaslaním e-mailu za vzdelávací odbor SAK egyeg-senkarova@sak.sk.