Česká advokátska komora má nové vedenie

Česká advokátska komora má nové vedenie

Zdroj: SAK, z dňa 4.11.2021

Predsedom ČAK sa stal JUDr. Robert Němec, LL.M.

Pred necelými dvoma týždňami, 22. októbra 2021, si advokátky a advokáti v Českej republike zvolili na 8. sneme ČAK nové vedenie na nasledujúce 4 roky - 11 členov a 5 náhradníkov predstavenstva, 70 členov Kontrolnej rady, 83 Kárnej komisie a 11 členov Odvolacej kárnej komisie.

Na svojom prvom zasadnutí 3. novembra si nové predstavenstvo v tajnej voľbe zvolilo na dvojročné funkčné obdobie svojho predsedu a podpredsedu. Predsedom ČAK sa stal JUDr. Robert Němec, LL.M., podpredsedníčkami a podpredsedami (v abecednom poradí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Peter Toman, LL.M. Ostatné orgány komory si svoje vedenie zvolia na zasadnutiach v dňoch 24.-26. novembra.

Od roku 1990 stálo na čele Českej advokátskej komory celkom sedem mužov, posledným predsedom Komory bol v rokoch 2017–2021 JUDr. Vladimír Jirousek. Na čele Komory bol najdlhšie, celkom 10 rokov v troch (nie po sebe idúcich) volebných obdobiach.

Na foto nový predseda ČAK Robert Němec.