STANOVISKO SAK k zrušeniu obvinenia advokátky A.Ž. Generálnou prokuratúrou

STANOVISKO SAK k zrušeniu obvinenia advokátky A.Ž. Generálnou prokuratúrou

Zdroj: SAK, z dňa 5.11.2021

Dlhodobo a so znepokojením vnímame, že zo strany OČTK dochádza k prípadom, kde je snaha postihovať advokátov za výkon advokácie. Ide o šikanózne vznášanie obvinení a zneužívanie prostriedkov trestného práva v snahe postihovať výkon obhajoby.

Toto konanie môže mať odstrašujúci až zmrazujúci efekt na advokátov a môže viesť až k obmedzeniu ústavného práva na obhajobu.Vítame preto rozhodnutie Generálnej prokuratúry,ktorá už druhý krát vo veci obvinenej advokátky A.Ž. rozhodla, že ide o nezákonné stíhanie za výkon povolania.

SAK pri predchádzajúcom rozhodnutí vo veci A.Ž. vydala túto tlačovú správu: https://www.sak.sk/.../news/form/list/form/row/601057/_event

Na nezákonné praktiky OČTK upozorňujú aj výsledky prieskumu SAK medzi trestnými advokátmi.