Nové odborné zamerania advokátov

Nové odborné zamerania advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 10.11.2021
Neustále sa meniaca situácia tak vo svete, ako aj na území Slovenskej republiky, prináša aj zmeny v dopyte po špecifikovaných právnych službách. Preto je nevyhnutné, aby si klienti vedeli rýchlo a efektívne vyhľadať advokáta vo svojom okolí, ktorý sa problematike aj venuje. Z tohto dôvodu predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory schválilo nové odborné zamerania v nasledovnom znení:

·        rodičovské únosy 

·        poručenská agenda s medzinárodným prvkom 

·        medzištátne adopcie a cezhraničné únosy

Zároveň sa množia dopyty občanov, podnikateľov, orgánov verejnej správy a samosprávy v súvislosti s legislatívou upravujúcou boj s pandémiou spôsobenou ochorením COVID 19. Preto sa rozširuje možnosť uviesť špecializáciu aj na:

·        správne právo súvisiace s COVID19

Klient si tak na stránke komory môže jednoducho filtrovať pri vyhľadávaní advokáta aj pomocou výberu jeho odborného zamerania. 

Vážené advokátky, vážení advokáti,

v prípade Vášho záujmu o špecifikovanie odborného zamerania si uvedené viete zvoliť po prihlásení sa v časti „Vstup pre členov“ následne v „Elektronických žiadostiach“ po „Podaní žiadosti“. Alebo jednoducho kliknutím TU, opätovne s nutnosťou prihlásenia sa do osobnej sekcie Vaším prihlasovacím meno a heslom.