SAK sa pripája k protestu vysokoškolákov a podporuje vysokoškolskú samosprávu

SAK sa pripája k protestu vysokoškolákov a podporuje vysokoškolskú samosprávu

Zdroj: SAK, z dňa 16.11.2021

Samospráva je súčasť demokratickej občianskej spoločnosti a jej obmedzovanie a potláčanie popiera princípy demokracie. Je ilúziou domnievať sa, že pokiaľ o veciach rozhoduje štát, resp. politici, ide vždy o rozhodovanie racionálnejšie a spravodlivejšie.

Slovenská advokátska komora zaslala zásadné pripomienky k návrhu novely zákona o vysokých školách s ohľadom na skutočnosť, že reformu považujeme za neprimeraný zásah do vecí akademickej samosprávy a neprimeraný vplyv ministerstva školstva prostredníctvom správnej rady a oklieštenia orgánov akademickej samosprávy. Ak nebude zastavená novelizácia ako celok, navrhujeme vypustenie podstatnej časti ustanovení upravujúcich samosprávnu pôsobnosť, pretože ide o úpravu potierajúcu nezávislú akademickú samosprávu, ale aj prvky demokracie a subsidiarity.

Každá reforma, by podľa nášho názoru, mala mať za cieľ zlepšenie fungovania organizácií a mala by vzniknúť po dialógu s tými, ktorých sa bytostne dotýka.

SAK zároveň podporuje Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Vysoké školstvo by malo byť ostrovom slobody. Netreba zabúdať, že aj v časoch socializmu to boli práve študenti, ktorí sa postavili proti režimu a vybojovali veľkú časť boja proti totalite. Zástupcovia SAK prišli protest podporiť aj osobne.

Na foto: študenti, predseda SAK Viliam Karas, podpredseda SAK Ondrej Laciak, dekan PF UK Eduard Burda, rektor UK Marek Števček

Galéria