DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

Zdroj: SAK, z dňa 6.8.2012

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

(26.04.2012; Televízna stanica TA 3; Správy; 10.00; 3,7 min.; ŠTEFANOVIČOVÁ Barbara)

V. VONDRÁK, moderátor:

"Slovenská advokátska komora je najväčšia nezávislá stavovská organizácia advokátov, združuje viac ako 5300 advokátov a 2200 advokátskych koncipientov. Práve dnes sa koná prvý ročník dňa otvorených dverí komory. Išla sa naň pozrieť aj reportérka Barbara ŠTEFANOVIČOVÁ."

B. ŠTEFANOVIČOVÁ, reportérka TA 3:

"Ak máte teda dnes právny problém, máte veľkú šancu prísť si po radu, Slovenská advokátska komora totiž dnes otvorila dvere verejnosti. Je to po prvýkrát v histórii komory, ale nie je vylúčené, že tento deň sa stane tradíciou. Slovo advokát má rímsky pôvod a význam latinského slova advocatus sa dá preložiť ako privolaný, je to totiž odvodený od ad vocare, privolávať, napríklad na pomoc. No a my sme si tak trochu symbolicky na pomoc privolali nášho hosťa, predsedu Slovenskej advokátskej komory pána doktora Ľubomíra HREŽĎOVIČA, dobrý deň. Pán predseda, takže hovorila som, že je to po prvýkrát v histórii komory, prečo ste sa rozhodli?"

Ľ. HREŽĎOVIČ:

"No rozhodli sme sa preto, lebo sme jednoducho cítili potrebu otvoriť skutočne symbolicky naše brány s cieľom, aby sme širokej verejnosti priblížili našu prácu, naše ťažké povolanie, ktoré je poslaním a zároveň ich oboznámili, teda jednotlivých návštevníkov, aj so štruktúrami našej komory, teda čo vlastne Slovenská advokátska komora v sebe obnáša."

B. ŠTEFANOVIČOVÁ:

"Čiže čo všetko tu bude môcť záujemca a návštevník vidieť a teda aj zažiť?"

Ľ. HREŽĎOVIČ:

"Ako ste si všimli, práve za nami prebieha prednáška na tému história advokácie na Slovensku, okrem toho v budove a sídle Slovenskej advokátskej komory prebiehajú, prebieha bezplatné právne poradenstvo, keď niekoľko kolegov sa podujalo dnešného dňa až do 16.00 hodiny poskytovať bezplatnú právnu pomoc spočívajúcu v poradenstve. V tomto smere sme si pozvali mladých ľudí, študentov z rôznych škôl a tým práve sa snažíme priblížiť činnosť Slovenskej advokátskej komory, postavenie a poslanie advokácie v našej spoločnosti."

B. ŠTEFANOVIČOVÁ:

"Spomínali ste, že advokácia ja ťažké povolanie, až priam poslanie. V čom je také ťažké? Prezraďte našim divákom."

Ľ. HREŽĎOVIČ:

"Ťažké je preto, lebo advokát musí za svojich klientov, či už sú to fyzické alebo právnické osoby riešiť ich životne príbehy a skutočne tie príbehy sú niekedy tak zložité a komplikované, že ich vyriešenie obnáša enormné úsilie našich kolegov."

B. ŠTEFANOVIČOVÁ:

"Ako vnímate povedomie, právne povedomie ľudí na Slovensku?"

Ľ. HREŽĎOVIČ:

"Práve preto, že právne povedomie je asi trochu skreslené, čo sa týka práce advokátov, sme sa pokúsili zorganizovať deň otvorených dverí, pretože skutočne mnohí naši spoluobčania majú niekedy nesprávne alebo nie celkom korektné informácie o práci a činnosti advokátov a advokácie."

B. ŠTEFANOVIČOVÁ:

"Čiže očakávate od tohto dňa, že naozaj sa zvýši aj toto povedomie?"

Ľ. HREŽĎOVIČ:

"Určite, očakávania naše sú veľké s tým, že ako ste aj spomínali v úvodnom vstupe, my sa pokúsime z tohto dňa vytvoriť tradíciu a tým prispieť teda k zvyšovaniu právneho vedomia našich občanov."

B. ŠTEFANOVIČOVÁ:

"Odpovedali ste mi aj na záverečnú otázku, či to bude tradíciou, bude, ďakujem veľmi pekne. No a ja už iba dodám, že ak máte záujem, môžete prísť do Slovenskej advokátskej komory, Kolárska 4 v Bratislave, dvere majú otvorené až do 16.00 hodiny."