ROZHOVOR S MÁRIOU CHRENKOVOU, ČLENKOU PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

ROZHOVOR S MÁRIOU CHRENKOVOU, ČLENKOU PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

Zdroj: SAK, z dňa 6.8.2012

ROZHOVOR S MÁRIOU CHRENKOVOU, ČLENKOU PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

(24.04.2012; Rozhlasová stanica Rádio_FM; Ráno na eFeMku; 08.00; 30 min.; red)

Moderátor:

"Nevyplatená mzda za dva mesiace. Zamestnávateľ to nepovažuje za kritický stav. Zamestnanci by sa k tomu asi postavili inak. Vám, veľa šťastia vo svojom zamestnaní. Ak máte nejaký právny problém, možno vám dáme dobrú radu dnes ráno."

Moderátorka:

"Smerujeme k našej rannej hostke, ktorá je už v štúdiu Rádia_FM. Hovoriť budeme o bezplatnej právnej advokátskej pomoci. Vo štvrtok budete môcť využiť služby jednej takej organizácie, ktorá vám pomôže."

Moderátor:

"Slovenská advokátska komora bude mať Deň otvorených dverí, čo sa bude diať a akú vlastne majú prácu advokáti, s čím za nimi môžete prísť o tom sa dozviete ak budete s Ránom na eFeMku."

***

Moderátorka:

"Dnes máme podtitul právo a dobrá hudba. Za tú právnu sekciu je u nás naša ranná hostka, členka predsedníctva Slovenskej advokátskej komory pani doktorka Mária CHRENKOVÁ. Dobré ráno."

Mária CHRENKOVÁ, členka predsedníctva SAK:

"Dobré ráno prajem."

Moderátor:

"Začala tým, že je viazaná mlčanlivosťou. Snáď ju aspoň trochu v určitom zmysle poruší dnes ráno na FM‑ku. Sme veľmi radi, že ste prišli do Rádia_FM. Ide o to, že bude Deň otvorených dverí v Slovenskej advokátskej komore už vo štvrtok v Bratislave. Určite sa dostaneme k tejto téme. Poďme si to ale zobrať tak z gruntu a od podlahy. Aj my sme sa tu už s Dominikou zarozprávali dnes ráno, čo je to vlastne ten advokát? Aký je rozdiel medzi advokátom a právnikom a aké máte vlastne úlohy a povinnosti?"

M. CHRENKOVÁ:

"Tak je to dosť podstatný rozdiel, pretože advokát je ten, ktorý je zapísaný v zozname advokátov. To znamená, musí mať skončené vysokoškolské vzdelanie právneho smeru II. stupňa. Musí absolvovať koncipientsku prax, ktorá je trojročná. V rámci tejto trojročnej advokátskej praxe musí absolvovať ešte minimálne šesť odborných školení a musí absolvovať pomerne dosť ťažké skúšky."

Moderátor:

"Netýka sa to diablovho advokáta, to je iné povolanie."

Moderátorka:

"A v praxi je aký rozdiel medzi nimi? Koho môže zastupovať advokát, v akých prípadoch?"

M. CHRENKOVÁ:

"Advokát môže zastupovať absolútne vo všetkých prípadoch."

Moderátorka:

"A právnik?"

M. CHRENKOVÁ:

"Právnik, teoreticky môže právnik zastupovať, lenže toto sú tie večné boje s veternými mlynmi. My aj bojujeme proti týmto pokútnikom, pretože voláme ich pokútnici, pretože nech mi odpustia tí, ktorých sa dotknem. Väčšina z nich je takých, že neurobila advokátsku skúšku, pretože hovorím, že je ťažká táto skúška, pretože sa robí absolútne zo všetkých predmetov. Sú síce štyri odbory na skúškach, ale v podstate je to 17 predmetov. Je päťčlenný skúšobný senát, z toho sú traja advokáti, dvaja sú sudcovia. Sú to sudcovia Najvyššieho súdu. Momentálne tam máme aj nejakých sudcov krajského súdu a sudcov, áno krajského, som povedala. Takže, absolvovať túto skúšku pred päťčlenným senátom nie je také jednoduché."

Moderátorka:

"Čiže právnik je v podstate každý kto ukončí školu ..."

M. CHRENKOVÁ:

"Kto ukončí vysokoškolské vzdelanie právneho smeru."

Moderátor:

"A ako teda vyzerá tá praktická práca advokáta? Sedí v kancelárii alebo je to teda aj ten na súde, čo na záver povie, že podľa nás sme preukázali, že..."

M. CHRENKOVÁ:

"Nikdy nehovoríme podľa nás. My sme preto advokáti, aby sme..."

Moderátor:

"A ja preto nie som."

M. CHRENKOVÁ:

"My sme preto advokáti a toto je teda aj tá mylná predstava verejnosti..."

Moderátorka:

"Viete, my to máme len tak, že z Ally McBealovej a podobne."

M. CHRENKOVÁ:

"Áno, samozrejme, ale práveže advokát má prakticky dvojjediné poslanie."

Moderátor:

"Ja ešte z Matlocka, pardon."

M. CHRENKOVÁ:

"Advokát má dvojjediné poslanie. On v prvom rade pomáha svojmu klientov ale zase na druhej strane aj chráni spoločnosť pred bezprávím, pred prijatím zlých v rozpore s právnym poriadkom prijatých rozsudkov, uznesení, obvinení a všetkých možných uznesení a rozhodnutí krajských, obvodných a neviem akých úradov štátnej správy."

Moderátor:

"A môžete spávať? Nie je to veľká zodpovednosť?"

M. CHRENKOVÁ:

"Je to veľká zodpovednosť. Je to príliš veľká zodpovednosť. Spávať môžem, aj keď dosť zle, ale myslím si, že to nie je kvôli právu. Občas a zvlášť v poslednej dobe je veľmi zlá situácia, ale myslím si, že táto situácia je vyvolaná vôbec celospoločenskými problémami a absolútnym úpadkom morálky. Ja som konzervatívna, ja som ešte stará škola a proste pre mňa sú určité veci absolútne alfa, omega a etika a podobné veci mne veľmi veľa hovoria, čo bohužiaľ mnohým ľuďom v spoločnosti nehovoria."

Moderátorka:

"A môžeme byť aj konkrétni? Viem teda, že mlčanlivosť a veci okolo toho, ale viete nejaký príklad povedať, že čo vás možno tak zairitovalo v poslednej dobe?"

M. CHRENKOVÁ:

"V poslednej dobe, asi v poslednej dobe ma dosť irituje, že nás spájajú s podsvetím a podobne, pritom absolútne nikto si neuvedomí a bohužiaľ robia to médiá, aj keď teda sedím tuná. Robia to médiá, ktoré vôbec nepochopili, že každý má ústavné právo na obhajobu."

Moderátor:

"Jasné, hneď prvý vstup a hneď sa dostávame k takýmto témam a veľmi dobre. Ďakujeme pekne. Pokračujeme o chvíľu. Dostaneme sa samozrejme aj k tomu hlavnému dôvodu prečo ste dnes navštívili Ráno na eFeMku a práve tomu dôvodu, že vám ponúkneme jednu radu, kde sa možno dočkať zadarmo právnej pomoci."

Moderátorka:

"Ak chcete dať nejaký odkaz pani doktorke CHRENKOVEJ alebo spýtať sa na niečo, môžete už teraz SMS‑kou 77 73 Rádio FM a vaše posolstvo alebo studio@radioFM.sk. Hovoríme o advokácii, o Dni otvorených dverí Slovenskej advokátskej komory."

Moderátor:

"A keď sme načali tie seriály právnické, opýtajme sa aj na ne?"

Moderátorka:

"Čiže máme Ally McBealovú, Matlocka. Aký máte ešte vami obľúbený? Kto je váš obľúbený hviezdny právnik?"

Moderátor:

"A váš ktorý pani CHRENKOVÁ?"

M. CHRENKOVÁ:

"No môj jednoznačne doktor BLAHA."

Moderátor:

"Doktor BLAHA, výborne."

Moderátor:

"Radi by sme vám povedali, že Slovenská advokátska komora v Bratislave bude mať otvorené dvere už vo štvrtok a bude ich mať otvorené pre každého, kto si nájde čas, cestu a potrebu opýtať sa niečo advokátov."

Moderátorka:

"O tom, čo sa stane vo štvrtok a hlavne kde bude diať, hovorí dnes ráno členka predsedníctva Slovenskej advokátskej komory pani doktorka Mária CHRENKOVÁ. Kam treba prísť vo štvrtok ak mám problém?"

M. CHRENKOVÁ:

"Vo štvrtok treba prísť na Slovenskú advokátsku komoru na Kolársku 4 a v rámci týchto Dní otvorených dverí, ktoré prakticky organizujeme v rámci výročia prijatia slobodného zákona o advokácii, ktoré bude 27. apríla, sme sa rozhodli poskytovať aj právne poradenstvo v priebehu celého dňa. Budeme tam mať prítomných kolegov advokátov v priebehu celého dňa od 10. do 16. hodiny."

Moderátorka:

"Čiže môže ktokoľvek prísť, posadiť sa a povedať aký má problém a zadarmo dostane advokátsku radu."

M. CHRENKOVÁ:

"Áno. V prípade teda, že bude táto rada nejaká jednoduchá, že nebude vyžadovať zložité vysvetľovanie a podobne."

Moderátor:

"Vy už ste robili niekedy takýto Deň otvorený dverí, či je to po prvý raz?"

M. CHRENKOVÁ:

"Nie, nerobili sme Deň otvorených dverí, prakticky tomuto Dňu otvorených dverí predchádza päť rokov dozadu, keď sme sa rozhodli s pánom doktorom BLAHOM organizovať šachový turnaj pri príležitosti prijatia slobodného zákona o advokácii. Tento rok už máme teda 5. výročie šachového turnaja a tento rok sme sa rozhodli, že urobíme prakticky slávnosť, pretože v minulosti napríklad nikdy neboli odmeňovaní advokáti za celoživotnú prácu. Minulý rok sme urobili prvé toto odmeňovanie, ale v takom komornom prostredí u nás na komore na Kolárskej 4, a tento rok sme sa rozhodli, že tomu dáme taký slávnostný ráz, pretože všade v okolitých krajinách má toto svoju tradíciu..."

Moderátor:

"A plus teda k tomu pozvete aj ľudí, aby ste im pomohli. S čím myslíte, že prídu za vami ľudia, s akými problémami, ktoré sú možno také najčastejšie, ktoré riešia a nevedia ich vyriešiť. Dá sa to povedať?"

M. CHRENKOVÁ:

"Myslím si, že najviac problémov majú zrejme ľudia v tej civilnej oblasti čo sa týka maloletých detí, rozvodov a samozrejme tých klasických problémov, susedských sporov a pozemkových sporov. To sú také tie najčastejšie problémy, s ktorými tými bežnými problémami prichádzajú ľudia za advokátom."

Moderátorka:

"V rámci Dňa otvorených dverí aj prednášky sú pripravené, to je pre študentskú časť..."

M. CHRENKOVÁ:

"Organizuje sa to pre tú študentskú časť, ale samozrejme, ak niekto príde, pre tú študentskú časť je to preto dané, kapacita našej zasadačky je nejakých tých 50‑60 ľudí, tých študentov bude plus, mínus 30, pretože je to po triedach. Takže ešte stále tam bude priestor tých 20‑30 ľudí, ktorí by chceli ísť na prednášky, aby na tie prednášky išli a keď si pozriete do toho programu, tá prednáška je, museli sme sa prispôsobiť samozrejme stredným školám, teda na 45 minút, ale samotná prednáška by mala byť 30 minút a 15 minút sa dáva priestor aj na otázky. Teda to bude prakticky tá druhá skupina, ktorá dostane tiež právnu radu, pretože nielen hore, na 1. poschodí, kde budú kolegovia poskytovať tieto právne rady, ale aj dolu sa bude odpovedať na otázky, tomu nezabránime."

Moderátor:

"Slovenská advokátska komora pozýva aj vás na Kolárskej 4, vo štvrtok, zastavte sa aj vy, ak máte nejaké otázky. My sa budeme s pani doktorkou CHRENKOVOU rozprávať v Ráne na eFeMku aj o niekoľko minút."

.....

Moderátorka:

"Dnes v Ráne na eFeMku hovoríme aj o advokácii. Slovenská advokátska komora si pre vás pripravila Deň otvorených dverí vo štvrtok, v súvislosti s ním je u nás dnes ráno pani doktorka Mária CHRENKOVÁ, členka predsedníctva Slovenskej advokátskej komory a smerom k nej aj vaše otázky. Jozef sa pýta napríklad, čo je pravdy na tom, že koncipientská prax by sa mal predĺžiť na 5 rokov."

M. CHRENKOVÁ:

"Je to pravda, pretože táto koncipientská prax aj bola 5 rokov, teraz je posledných 8 rokov, alebo 9 rokov, iba 3 roky, je to veľmi krátka doba na to, aby sme vedeli pripraviť niekoho vôbec v tej spleti právnych predpisov na to, aby mohol ísť robiť skúšky. Takže áno, minulý rok, keď sme pripravovali novelu zákona, sme tam zapracovali 5‑ročnú koncipientskú prax."

Moderátor:

"Koľko je právnických vysokých škôl na Slovensku?"

M. CHRENKOVÁ:

"Päť."

Moderátor:

"A je to veľa podľa vás?"

M. CHRENKOVÁ:

"Neskutočne."

Moderátor:

"Nie je, resp. je to veľa na ponuku práce na Slovensku alebo v akom zmysle?"

M. CHRENKOVÁ:

"Je to veľa aj na ponuku, ale hlavne je to nekvalita. Veľmi veľká nekvalita, pretože..."

Moderátor:

"Teraz ešte len prídu reakcie, ale dobre..."

M. CHRENKOVÁ:

"Tak vznikajú aj súkromné školy orientované (...). Ono, súkromné školy, prakticky tie súkromné školy sú na tej istej úrovni ako sú niektoré, teda ako sú štátne školy. Vždycky záleží od pedagógov, ktorí tam vyučujú. Ak je tam lietajúci pedagóg, ktorého nikdy nikto nenájde, ak s ním nemá študent kde a ako konzultovať záverečnú prácu, tak je mi ľúto, nemal by byť pedagógom, ale mal by sa venovať niečomu inému, kde zarobí, pretože zrejme je to kvôli zárobku."

Moderátor:

"Aby sme to nenechali ale na tých vysokých školách iba úplne, tak odpustite, ale aj smerom na vás otázka. Nie je to trošku aj o tom, že nechcete medzi seba pustiť nových ľudí, lebo teda viem, že to funguje tak, že možno stať sa notárom nie je úplne jednoduché, že dostať sa do toho kruhu, do toho spoločenstva tých výkonných členov. Ako to je?"

M. CHRENKOVÁ:

"Prirodzene, že aj my sa bránime, je to logické, že sa bránime, pretože prakticky my sme jediné povolanie v oblasti práva, ktoré je otvorené. Ostatné všetky sú zatvorené, štát neprijíma právnikov, resp. veľmi, veľmi málo. A zasa na druhej strane sme vždycky tak, že rodiť má kanceláriu a má ju komu odovzdať. Že prirodzene, keď od malička počúvam doma o práve a o tom, o tom, o tom, tak mám k tomu taký nejaký iný vzťah, pretože tak, ako u lekárov, ani u nás nemožno hovoriť, že hovoríme nejak, robíme svoje povolanie. Je to poslanie. Prakticky preberáte na seba, niekedy si to tak ako prehodíte z pleca na plece, ale väčšinou preberáte na seba aj to, čo zastupujete. Osudy tých ľudí, ktorých zastupujete a zvlášť v tých citlivých oblastiach."

Moderátorka:

"Ak sú náhodou medzi poslucháčmi teraz, aj keď už je taký čas, že možno ani nie stredoškoláci, ktorí uvažujú o tom, že by sa vybrali právnym smerom, čo by mal spĺňať taký stredoškolák, aby uvažoval nad vysokou školou právnickou? U nás sa hovorilo, že musí vedieť dejepis, čo sa mi zdá trochu málo."

M. CHRENKOVÁ:

"Je to málo, aj napriek tomu, že prakticky všetko sa odvíja od toho dejepisu a od tých dejín, pretože veľa predpisov prakticky platí celé roky, len s malými obmenami. Tak ako som hovorila o tej mlčanlivosti, čo sme sa teda zabavili na začiatku, ale naozaj táto mlčanlivosť napríklad platila už v starom Ríme. Takže právo je sedení, o študovaní, študovaní, študovaní. A určite nie, že prídem do roboty 7.30 a odchádzam o 15.30."

Moderátorka:

"A nejaké logické myslenie, alebo kombinačné schopnosti?"

M. CHRENKOVÁ:

"Určite áno, pretože..."

Moderátorka:

"Čiže aj matematika v podstate."

M. CHRENKOVÁ:

"Aj matematika v podstate, ja osobne som napríklad preto išla na právo, lebo som tú matematiku nevedela. Ale dnes sa s ňou stále stretávam, takže, ale ju neviem stále."

Moderátor:

"Dobre, tiež úprimné priznanie. A mne to ešte stále vŕta v hlave, aj napriek tomu, že niekto nevzíde z právnickej rodiny, ale je šikovný, má šancu stať sa advokátom na Slovensku úspešným?"

M. CHRENKOVÁ:

"Určite áno, ani ja som nemala napríklad nikoho v rodine, ani právnika..."

Moderátorka:

"Pýtali ste sa, že ste nepostrehli čas kedy treba prísť, pripomeňme ešte raz, na koľkú sa treba dostaviť, resp. odkedy dokedy?"

M. CHRENKOVÁ:

"Deň otvorených dverí je od 10. do 16. hodiny."

Moderátor:

"Pozývame vás z Rádia_FM..."

M. CHRENKOVÁ:

"Aj my vás pozývame samozrejme."

Moderátor:

"A to bola pani doktorka Mária CHRENKOVÁ, členka predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, ktorá bola ranným hosťom."

Moderátorka:

"Ďakujeme za návštevu a nech vám dobre dopadne, nech pomôžete ľuďom."

M. CHRENKOVÁ:

"Dúfam, že áno a dúfam, že to bude mať úspech, aby sme budúci rok, keď budeme mať 25. výročie, mohli to ešte slávnostnejšie a možno v nejakom inom duchu urobiť, toto je len skúšobné. Takže ďakujem pekne."