Zrušenie aprílových termínov advokátskych skúšok

Zrušenie aprílových termínov advokátskych skúšok

Zdroj: SAK, z dňa 20.3.2020

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu, v nadväznosti na zrušenie marcových termínov advokátskych skúšok, komora pristúpila k zrušeniu aprílových termínov advokátskej skúšky, ktoré mali prebiehať v dňoch:  

Písomný test advokátskej skúšky: 9.4.2020, 17.4.2020 a 30.4.2020 a 

Písomná a ústna časť advokátskej skúšky: 6.-7.4.2020, 20.-21.4.2020 a 27.-28.4.2020. 

Advokátski koncipienti, na ktorých sa toto rozhodnutie vzťahuje, budú kanceláriou komory oboznámení o ďalšom postupe v priebehu najbližších dní.