Vzdelávacie stredy na komore 2022/2023

Vzdelávacie stredy na komore 2022/2023

Zdroj: SAK, z dňa 7.10.2022

Vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov

Pozývame Vás na vzdelávacie podujatia organizované Slovenskou advokátskou komorou. Zmena programu vyhradená. Aktuálne a podrobné informácie o obsahu školení
a školiteľoch nájdete na www.sak.sk, newsletteri a na sociálnych sieťach komory Linked In a Facebook.

Ďalšie informácie o podujatiach vám ochotne poskytne:

Natália Egyeg Šenkárová,
egyeg-senkarova@sak.sk,
odbor výchovy a vzdelávania SAK.

Pokiaľ ide o advokátskych koncipientov, nižšie uvedené podujatia netvoria súčasť povinného cyklického vzdelávania. Ponúkajú možnosť prehĺbiť si vedomosti aj takouto formou na dobrovoľnej báze.

Registrácia na najbližšie podujatia:

16.11.2022, 9:00 - 12:00
JUDr. Vladimíra Slobodová
Výživné na plnoleté deti z hľadiska CMP a jeho aplikácia v praxi;
osobitne na deti zdravotne hendikepované s priznaným dôchodkom z mladosti
REGISTRÁCIA TU

23.11.2022, 9:00 - 12:00
Michal Ruttkay
Soft skills
REGISTRÁCIA TU

23.11.2022, 12:00 - 16:00
Eva Massa
The Rise of Radicalisation and Extremism: European Legal Response
LINK pre REGISTRÁCIU pridáme neskôr 

30.11.2022, 9:30 - 11:30
Olena Yurets
Current Investment Opportunities in Ukraine and Provision of Legal Services
LINK pre REGISTRÁCIU pridáme neskôr 

30.11.2022, 13:00 - 16:00
JUDr. Miloš Maďar PhD. LL.M.
Konanie pred Ústavným súdom SR - sťažnosť na porušenie ústavou garantovaných práv
REGISTRÁCIA TU