Seminár o americkom práve

Seminár o americkom práve

Zdroj: SAK, z dňa 14.10.2022

Seminár o americkom práve

pre mladých advokátov a advokátskych koncipientov z Čiech a zo Slovenska

John Marshall Law School – Czech and Slovak Legal Institute a
Česká advokátska komora
v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou

organizujú

seminár o americkom práve
2. – 6. decembra 2022 ONLINE

Seminár je už tretím on-line ročníkom tradičného podujatia, ktoré sa v minulosti uskutočňovalo v českom Telči. Napriek presunu do on-line prostredia (z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19) seminár aj naďalej poskytuje štedrý priestor pre interakciu s lektormi a kolegami v rámci jednotlivých častí výučby, ale aj počas menej formálnych zoznamovacích on-line stretnutí .

Cieľom seminára je predstaviť americký právny a podnikateľský systém, ale aj prehĺbiť znalosti a schopnosti týkajúce sa riešenia sporov, právneho poradenstva, managementu advokátskych kancelárií a pod.. Teoretické prednášky sa striedajú  s interaktívnymi časťami vyučovania. Lektormi sú profesori z John Marshall Law School, advokáti a ďalší odborníci z praxe z Chicaga. Po absolvovaní seminára dostanú účastníci certifikát (na základe prezenčnej listiny z platformy Cisco Webex).

Záujemci o účasť na seminári, prosím, pošlite vyplnenú prihlášku
odboru medzinárodných vzťahov SAK (
strecanska@sak.sk) najneskôr do 2. novembra 2022.

Počet miest vyhradených pre SAK je obmedzený. Pri posudzovaní prihlášok sa bude brať do úvahy status uchádzača (prednosť majú mladí advokáti, resp. podľa zápisu starší koncipienti), uprednostnení sú uchádzači, ktorí sa na seminári zúčastňujú po prvý raz, ale nie je vylúčená opätovná účasť. Registračný poplatok je pre advokátov 2500 Kč a pre advokátskych koncipientov 2000 Kč. Poplatok sa platí až po potvrdení účasti Českej advokátskej komore na základe vyplnenia záväznej prihlášky. Prihlášku a kompletný program nájdete nižšie. Môžete si tiež prečítať  článok účastníka vlaňajšieho ročníka Seminára o americkom práve.

 

Prihláška na Seminár o americkom práve 2022

Program Seminára o americkom práve 2022