Informácia o dištančnom rokovaní orgánov komory

Informácia o dištančnom rokovaní orgánov komory

Zdroj: SAK, z dňa 5.4.2020

Predsedníctvo SAK rokovalo v riadnom termíne zasadnutia a prijalo okrem iného aj uznesenie o postupe komory v prípadoch mimoriadnej situácie, ktorého účelom je vytvorenie efektívnej možnosti videokonferenčne konať vo veci pred orgánom komory. Uznesením sa vytvorila možnosť a nie povinnosť konať prostredníctvom videokonferenčného rozhrania. Napr. členovi komory v karanténe sa právne umožní vyjadriť sa vo svojej veci pred orgánom komory, ktorý o nej koná.   

Uznesenie predsedníctva SAK č.29/4/2020Galéria