Advokácia je najmä zodpovednosť

Advokácia je najmä zodpovednosť

Zdroj: SAK, z dňa 23.2.2011

Advokácia je najmä zodpovednosť
(23.02.2011; Profit; č. 4, s. 29; ŽITŇANSKÝ Eduard)
 
Na Slovensku teraz pôsobí zhruba päťtisíc advokátov. Ďalších okolo dvetisíc koncipientov sa na povolanie advokáta pripravuje. Všetkým šéfuje Tomáš Borec, pravdaže iba obrazne. Je totiž predsedom Slovenskej advokátskej komory, ktorá má výsadu, že sa stará o samoreguláciu advokátskeho stavu.
Na otázku, čo musí urobiť právnik pre to, aby sa dostal do elity advokátskeho stavu, odpovedá: "Podstatné je, že advokát musí byť veľmi usilovný, veľmi schopný a, samozrejme, potrebuje aj kus šťastia. Je to ako v iných povolaniach. Rozhodujúce je často aj to, od koho sa budúci advokát učí, kto mu ukáže, ako sa advokácia správne robí. Advokáti si nemôžu robiť reklamu, prezentujú sa len prácou. Len kvalitou presvedčia klientov. A tí si ich potom vyberajú aj na zložitejšie kauzy, odporúčajú ich známym. Vždy je to o osobných schopnostiach jednotlivcov," zhŕňa T. Borec.
Skutočnosť, že advokáti si nesmú robiť reklamu, je pre laika nepochopiteľná. Je to tak dané v predpisoch. Chceme to zmeniť, predpis je už zastaraný. Obmedzenie si dali advokáti do vlastných predpisov prakticky v celej Európe už dávno. Vo viacerých krajinách však už reklamu povolili," naznačuje vývoj predseda komory.
Advokát má povinnosť poskytovať službu s odbornou starostlivosťou. Právo má dnes obrovský rozsah. Nie je v možnostiach jedného človeka obsiahnuť všetko. Je nevyhnutné, aby sa advokáti profilovali. "Medicína možno nie je celkom vhodný prípad, ale ani internisti neopravujú zuby, hoci sa na univerzite o zuboch určite učili. S advokátmi je to takmer také isté. Ak sa niektorí nezaoberajú trestným právom, tak nemožno očakávať, že poskytnú rovnako dobrú službu ako špecialisti," vysvetľuje T. Borec a pripomína, že jednoduchý občiansky spor musí každý advokát zvládnuť bez ohľadu na špecializáciu. V princípe to funguje tak, ako je to napísané v zákone, ktorý presne vymedzuje situácie, v ktorých je advokát povinný odmietnuť poskytnutie služby.
Takým prípadom je konflikt záujmov, ktorý môže advokát mať v súvislosti s predchádzajúcim zastupovaním. Odmietnuť musí, ak sú záujmy advokáta alebo jeho blízkych osôb v rozpore so záujmami klienta. Povinnosť odmietnuť vzniká aj vtedy, ak protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne. Ďalej je to v situácii, keď informácia, ktorú má advokát o iných klientoch, by mohla neoprávnene zvýhodniť toho, kto o právnu službu žiada. A napokon advokát niekedy nie je schopný poskytnúť službu pre veľkú pracovnú zaneprázdnenosť alebo pre dlhodobú neprítomnosť v kancelárii.
Ani advokáti nie sú svätci, sú to ľudia omylní, rovnako ako všetci. "Najzávažnejším prípadom je, ak advokát spácha trestný čin. Komora je viazaná povinnosťou pozastaviť advokátovi činnosť, pokiaľ je vzatý do väzby. Ak nie je vo väzbe, komora činnosť pozastaviť nemusí, ale môže. Ak advokát spôsobí klientovi škodu, komora mu s náhradou nepomôže. Tieto prípady riešia súdy, komora má disciplinárnu právomoc, čo znamená, že má možnosť advokáta potrestať. Takých prípadov máme desiatky ročne. Tresty môžu byť od verejných napomenutí cez peňažné pokuty do stonásobku minimálnej mzdy až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov," približuje T. Borec.