SAK gratuluje novozvolenému predsedovi Najvyššieho súdu SR JUDr. Jánovi Šikutovi

SAK gratuluje novozvolenému predsedovi Najvyššieho súdu SR JUDr. Jánovi Šikutovi

Zdroj: SAK, z dňa 13.5.2020

 JUDr. Šikutovi v mene celej advokátskej komory zablahoželal bezprostredne po zvolení predseda SAK JUDr. Tomáš Borec. Veríme, že zvolený kandidát po vymenovaní pani prezidentkou využije svoje schopnosti a skúsenosti aj z pôsobenia v medzinárodných inštitúciách a Najvyšší súd v jeho osobe získa silného a dobrého predsedu.