ADVOKÁTSKE SKÚŠKY – nový harmonogram termínov

ADVOKÁTSKE SKÚŠKY – nový harmonogram termínov

Zdroj: SAK, z dňa 14.5.2020

V kontexte vývoja situácie a postupného uvoľňovania opatrení, do ktorých v svojej 4. fáze spadá  aj organizovanie hromadných podujatí, predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na svojom dištančnom rokovaní, ktoré prebiehalo v dňoch 11. – 12.5.2020 schválilo kanceláriou komory navrhnutý harmonogram organizovania advokátskych skúšok, ktoré budú realizované od júna 2020.

Advokátske skúšky, ich písomná a ústna časť, ako aj testy, budú prebiehať v menšom počte zúčastnených osôb než je zaužívané. V rámci písomnej a ústnej časti advokátskych skúšok bude skúšať jeden skúšobný senát. Kapacita takéhoto termínu je 6 osôb. Priebeh skúšky bude štandardný, v zmysle skúšobného poriadku. Prvý deň skúšky prebehne písomná časť, nasledujúci deň bude realizovaná ústna časť. Dôvodom takto prijatého obnovenia skúšok je skutočnosť, aby v prípade opätovného sprísnenia opatrení, prípadne nástupu druhej vlny epidémie, nebolo nutné rušiť termíny skúšok v celosti (ak budú povolené zhromaždenia určitého počtu osôb, samozrejme). Všetko, s čím aktuálne počítame, je určitá forma predpokladu vývoja situácie, ktorú sa snažíme reflektovať spôsobom, ktorý zachováva primeranú mieru istoty.

Podujatia organizované na pôde Slovenskej advokátskej komory budú spočiatku realizované v spodnej zasadačke sídla komory, kde je zabezpečená aj čistička vzduchu, ktorá je podľa informácií výrobcu schopná zo vzduchu odstrániť 99,9 % častíc veľkých 3 nm vr. baktérií a vírusov. Vo vstupnom priestore a v miestnostiach budovy je k dispozícii dezinfekčný prostriedok. Ako vyplýva z nariadenia vlády, pri  pohybe v priestoroch budovy komory je potrebné dodržiavať povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

Prihlasovanie na advokátsku skúšku – písomnú a ústnu časť:

Kancelária komory bude koncipientov, ktorých sa priamo týkalo zrušenie plánovaného termínu, oslovovať postupne - telefonicky. Najprv tých, ktorí boli prihlásení na marec, následne aprílových, májových a júnových. Ak aj koncipient bol prihlásený na termín skúšky, ktorá má byť realizovaná v júni, obnovenie skúšania mu účasť na predmetnom termíne nezaručuje. A to z dôvodu postupného zaraďovania, ako bolo uvedené. Každý koncipient však bude mať na výber zo širšej škály termínov, vzhľadom na to, že si uvedomujeme rôznorodosť situácií  v ktorej sa mnohí ocitli.

Koncipienti, ktorí majú úspešne absolvovaný test, ale nie sú a ešte neboli prihlásení na druhú časť advokátskej skúšky, budú mať možnosť prihlásiť sa na zverejnené termíny od 1.6.2020 prostredníctvom extranetu Slovenskej advokátskej komory po prihlásení sa menom a heslom. V prípade komplikácií je potrebné, aby kontaktovali komoru e-mailom na dernerova@sak.sk.

V rámci plánovaného harmonogramu sú zaradené aj testové termíny, teda prvá časť advokátskej skúšky. Aj pri organizovaní týchto platí, že sa budú v  najbližších termínoch realizovať v menšom počte osôb. Koncipient, ktorý úspešne vykoná testovú časť, si bude voliť termín druhej časti advokátskej skúšky cez extranet.