Advokáti v talároch

Advokáti v talároch

Zdroj: SAK, z dňa 1.9.2010
Advokáti v talároch
 
 
    Vážení kolegovia,
 
    1. januára 2006 nadobudla účinnosť vyhláška MS SR o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom. V § 4 citovanej vyhlášky sa uvádza: „Úradným odevom advokáta, vrátane advokátskeho koncipienta, ak zastupuje advokáta v konaní pred súdom podľa osobitného predpisu, je v konaní pred súdom advokátsky talár. Advokát a advokátsky koncipient používajú advokátsky talár len na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí.“
 
    Úprava advokátskeho talára je jednotná pre všetkých advokátov a advokátskych koncipientov, a preto  kancelária komory zabezpečila vyhotovenie talárov pre všetkých záujemcov.
 
    V prípade, že ste opomenuli túto skutočnosť, máte možnosť doobjednať si talár. Stačí vyplniť

návratku a poslať na uvedenú adresu.

 

Návratka