Tlačová správa : Komora chce zmeniť zákon, aby mohla informovať o disciplinárnych konaniach  (Ad: SME: Komora je ku Kočnerovým advokátom zhovievavá)

Tlačová správa : Komora chce zmeniť zákon, aby mohla informovať o disciplinárnych konaniach (Ad: SME: Komora je ku Kočnerovým advokátom zhovievavá)

Zdroj: SAK, z dňa 22.6.2020

(Bratislava – 22. jún 2020) – Slovenská advokátska komora má záujem zachovať prezumpciu neviny a zároveň chce informovať verejnosť o prebiehajúcich a ukončených disciplinárnych konaniach voči advokátom. Zákon o advokácii nám takúto možnosť zatiaľ nedáva. Predsedníctvo SAK preto predkladá ministerstvu spravodlivosti návrh zmeny zákona o advokácii, ktorý čiastočne prelomí súčasnú povinnosť mlčanlivosti komory v disciplinárnych veciach. Našim cieľom je umožniť transparentné informovanie v takom rozsahu, v akom nedôjde k ohrozeniu advokátskeho tajomstva a dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom. Predloženým zámerom zároveň chceme vytvoriť podmienky pre objektívnejšie informovanie o výkone našich disciplinárnych právomocí.

Komora ďalej navrhne zmenu zákona, aby sa na disciplinárne konania už podporne nepoužíval Trestný poriadok ale Správny poriadok. Ustanovenia trestného poriadku - v kombinácii s tým, že komora na rozdiel od prokuratúry nemá vyšetrovacie právomoci – totiž pôsobí pri tomto type konaní značne obmedzujúco. Pripomíname, že s takýmto návrhom zmeny disciplinárneho procesu komora prišla už pred viac ako dvoma rokmi.

Napriek tomu, že vyšetrovacie právomoci komory sú obmedzené, úspešne otvorila konania proti množstvu advokátov v súvislosti so zastupovaním a komunikáciou  M.K. Ide o prípady, kde si myslíme, že pri riadnom dodržaní procesných ustanovení môže byť šanca na úspešné vedenia takýchto konaní a zároveň pri nich nedôjde k ohrozeniu prebiehajúcich súdnych konaní v citlivých kauzách. Tiež si myslíme, že od advokátskej komory nie je spravodlivé očakávať  suplovanie orgánov činných v trestnom konaní, ak podstata podozrení voči niektorým advokátom spočíva v možnom spáchaní trestných činov. Komora nemá žiadne právomoci na prešetrovanie trestných činov, čo je v demokratickom a právnom štáte vecou výlučnej právomoci orgánov činných v trestnom konaní.

Tých, ktorí majú záujem o podrobnejšie informácie o podstate výkonu disciplinárnej právomoci komory, pozývame na bezplatný webinár na tému „Disciplinárne previnenia advokátov“ s  JUDr. Zuzanou  Čížovou, predsedníčkou Revíznej komisie SAK, JUDr. Petrom Štrpkom, predsedom Disciplinárnej komisie SAK a s JUDr. Ľubomírom  Hrežďovičom, predsedom  Odvolacej disciplinárnej komisie SAK., Webinár bude v piatok 26.6.2020  v čase od 14,00 – 15,30 hod. a je určený pre advokátov ako aj pre verejnosť.

Registrácia:   https://sak.webex.com/sak/onstage/g.php?MTID=ec4c0f47aff0bd424a6f360a46129b599