Predseda Slovenskej advokátskej komory doručil ministerke spravodlivosti návrh zmeny zákona o advokácii

Predseda Slovenskej advokátskej komory doručil ministerke spravodlivosti návrh zmeny zákona o advokácii

Zdroj: SAK, z dňa 23.6.2020


Komora chce zmeniť zákon, aby mohla informovať o disciplinárnych konaniach.


(Bratislava – 23. jún 2020) – Predsedníctvo SAK predložilo ministerstvu spravodlivosti návrh zmeny zákona o advokácii, ktorý čiastočne prelomí súčasnú povinnosť mlčanlivosti komory v disciplinárnych veciach. Naším cieľom je umožniť transparentné informovanie v takom rozsahu, aby nedošlo k ohrozeniu advokátskeho tajomstva a dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom. Predloženým zámerom zároveň chceme vytvoriť podmienky na objektívnejšie informovanie o výkone našich disciplinárnych právomocí. Zákon o advokácii nám takúto možnosť zatiaľ  nedáva.

Napriek tomu, že vyšetrovacie právomoci komory sú obmedzené, úspešne otvorila konania proti množstvu advokátov v súvislosti so zastupovaním a komunikáciou  M.K. Ide o ide o 11 podaných návrhov voči 9 osobám, kde si myslíme, že pri riadnom dodržaní procesných ustanovení môže byť šanca na úspešné vedenia takýchto konaní a zároveň pri nich nedôjde k ohrozeniu prebiehajúcich súdnych konaní v citlivých kauzách.

Advokátska komora, ani Revízna komisia nemajú vyšetrovaciu právomoc a nie je spravodlivé od nás očakávať  suplovanie orgánov činných v trestnom konaní, ak podstata podozrení voči niektorým advokátom spočíva v možnom spáchaní trestných činov. Komora nemá žiadne právomoci na prešetrovanie trestných činov, rieši len disciplinárne a etické porušenia.

Advokátska komora zároveň pozvala pani ministerku Kolíkovú na debatu pri okrúhlom stole k téme disciplinárnych stíhaní  advokátov, ktorú usporiada 2. júla 2020 o 10:00 v hoteli Devín. K okrúhlemu stolu je pozvaná aj Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák.

Na stretnutí sa za komoru zúčastnil predseda komory JUDr. Tomáš Borec, JUDr. Ondrej Laciak, podpredseda komory, JUDr. Z. Čížová, predsedníčka Revíznej komisie SAK, JUDr. P. Štrpka, predseda Disciplinárnej komisie SAK a tajomník komory JUDr. Andrej Popovec.


K téme SAK organizuje v piatok 26.6.2020 od 14,00 – 15,30 hod. webinár na tému „Disciplinárne previnenia advokátov“ s  JUDr. Z. Čížovou, predsedníčkou Revíznej komisie SAK, JUDr. P. Štrpkom, predsedom Disciplinárnej komisie SAK a s JUDr. Ľ.  Hrežďovičom, predsedom Odvolacej disciplinárnej komisie SAK. Webinár je určený pre advokátov ako aj pre verejnosť.

Registrácia:   sak.webex.com