ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024

ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024

Zdroj: SAK, z dňa 19.2.2024

                                                                 Slovenská advokátska komora usporiada

                                                   pri príležitosti 34. výročia prijatia zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii

12. – 13. apríla 2024

odborný seminár

a

XV. ročník medzinárodného šachového turnaja

„ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024“

Ad honorem IM JUDr. Júliusa Kozmu

 

Podujatie sa uskutoční v priestoroch Slovenskej advokátskej komory

(budova UNIQA), Kolárska 6, IV. poschodie.

 

Právo účasti na šachovom turnaji majú advokáti, prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia na výkon ostatných právnických povolaní, kolegovia z právnickej akademickej obce a študenti právnických fakúlt, podnikoví právnici a pozvaní hostia – registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Počet účastníkov je ohraničený organizačnými možnosťami usporiadateľa.

Záujemcov, ktorí sa na turnaji zúčastnia prvýkrát, prosíme pripojiť k prihláške doklad o právnickom vzdelaní, resp. o štúdiu na právnickej fakulte.

Prihlášky posielajte do 5. apríla 2024.

Kontaktná osoba v kancelárii Slovenskej advokátskej komory:

Katarína Marečková

Tel: 0905 220 444

E-mail: mareckova@sak.sk


Program

Prihláška