SLOVENSKÉ DNI PRÁVA 2013 – aktuálne na tému rodinné právo, obchodné právo a rozhodcovské konanie

SLOVENSKÉ DNI PRÁVA 2013 – aktuálne na tému rodinné právo, obchodné právo a rozhodcovské konanie

Zdroj: SAK, z dňa 28.10.2013

SLOVENSKÉ DNI PRÁVA 2013 – aktuálne na tému rodinné právo, obchodné právo a rozhodcovské konanie

(Bratislava - 10. októbra 2013) – v poradí už  XIX. Slovenské dni  právasa uskutočnia 10. – 11. októbra 2013 v konferenčných priestoroch hotela Devín v  Bratislave.

    Organizátor podujatia - Slovenská advokátska komora -  vybrala na tohtoročné Slovenské dni práva témy, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti. Rodinné právo na Slovensku prechádza neustálou novelizáciou, preto sa mu bude venovať osobitný blok v rámci prednášok. „Ide hlavne o problematiku rozvodov a poručenských vecí, ale taktiež vystúpia aj českí experti na rodinné právo, ktorí porovnajú situáciu na Slovensku a v Čechách v oblasti manželského práva.V rámci bloku Obchodného práva sa bude podujatie venovať obligáciám medzi podnikateľmi, či úpravám premlčania,“ potvrdil toJUDr. Ľubomír Hrežďovič, predseda Slovenskej advokátskej komory

    Rozhodcovské konanie taktiež stojí pred závažnou novelizáciou zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. „V osobitnom bloku na túto tému odznejú referáty českých i slovenských advokátov na tému, prečo klesá počet rozhodcovských sporov a ako vyzerá spotrebiteľská a vnútro-korporátna arbitráž“, dodáva pán predseda.

    Ako nám ďalej povedal JUDr. Ľubomír Hrežďovič,: „Cieľom Slovenských dní práva bude rozvinúť odborné diskusie na vysoko aktuálne témy. Hľadať na ne viacero uhlov pohľadu v rámci možností, ktoré poskytuje právny rámec a závery priniesť občanom tak, aby im advokáti a právnici mohli pomôcť v úspešných civilných respektíve občiansko-právnych sporoch.“