Bezplatné právne poradenstvo 24. apríla 2024 v 18 mestách na Slovensku

Bezplatné právne poradenstvo 24. apríla 2024 v 18 mestách na Slovensku

Zdroj: SAK, z dňa 14.3.2024

Slovenská advokátska komora pri príležitosti blížiaceho sa Dňa advokácie aj tento rok pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre občanov.

Tradičné podujatie sa uskutoční 24. apríla 2024 tento raz v rekordnom počte 18 miest: v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Malackách, Michalovciach, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Pezinku, Poprade, Prešove, Ružomberku, Senci, Stropkove, Topoľčanoch, Trebišove, Trenčíne, Trnave a Žiline. 

Tímy advokátov budú v týchto mestách k dispozícii bezplatne pomáhať každému, kto prejaví záujem, a to v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Slovenská advokátska komora organizuje Deň advokácie pri príležitosti 34. výročia obnovenia slobodnej advokácie na Slovensku, kedy bol prijatý prvý ponovembrový zákon o slobodnej advokácii.

Slobodná a nezávislá advokácia úzko súvisí s ochranou základných práv a slobôd. Poslaním advokácie je pomáhať klientom nájsť riešenie ich právneho problému, zastupovať ich a zabezpečiť dodržiavanie ich práv v celom procese. Jednou z aktivít, ktorou usilujeme o priblíženie služieb advokáta občanom, je poskytovanie bezplatných právnych porád. Povzbudzujem všetkých, aby konzultáciu s advokátom neodkladali, lebo aj tu platí, že prevencia je niekedy lepšia ako liečba,“ hovorí predseda SAK Martin Puchalla.

V roku 2023 sa zapojilo v rámci podujatia viac ako 120 členov Slovenskej advokátskej komory a možnosť bezplatného poradenstva využilo takmer 700 občanov, ktorí potrebovali poradiť v rozličných oblastiach práva: rodinné, pracovné, spotrebiteľské veci, ale aj témy z trestného a obchodného práva. Aj tento rok pripravujeme podujatie tak, aby sme mohli poradiť pokiaľ možno každému, kto o to prejaví záujem.

V prípade otázok prosím kontaktujte kanceláriu SAK (Michaela Chládeková, +421 2 204 227 44 , chladekova@sak.sk).

Advokátky a advokátov, ktorí sa zapoja to poskytovania právneho poradenstva, prosíme o vyplnenie formulára.

Miesta poskytovania bezplatnej právnej pomoci 24. apríla 2024 od 9:00 -14:00 hod.:

BANSKÁ BYSTRICA
Mestský úrad, Čsl. armády 26

BRATISLAVA
Slovenská advokátska komora, Kolárska 6

KOŠICE
Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 30

MALACKY
Mestský úrad, Bernolákova 1A

MICHALOVCE
Zlatý býk, Námestie osloboditeľov 10

NITRA
Mestský úrad, Štefánikova trieda 60

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4

PEZINOK
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

POPRAD
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 3

PREŠOV
Mestský úrad, Jarkova 26

RUŽOMBEROK
Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1098/1

SENEC
Mestský úrad - Sobášna sieň, Mierové námestie 8

STROPKOV
Kultúrne stredisko, Nový riadok 1

TOPOĽČANY
Mestský úrad, Námestie M. R. Štefánika 1

TREBIŠOV
Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204

TRENČÍN
Mestský úrad, Mierové námestie 2

TRNAVA
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Kollárova 10

ŽILINA
Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1