Stretnutie s Verejnou ochrankyňou práv

Stretnutie s Verejnou ochrankyňou práv

Zdroj: SAK, z dňa 7.10.2020

Zástupcovia Slovenskej advokátskej komory sa dnes (7.10.2020) stretli s Verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Témou stretnutia boli práva detí v trestnom konaní a úloha advokátov ako ich opatrovníkov, ako aj problematika domáceho násilia v kontexte aktuálnych udalostí celosvetovej pandémie COVID 19.

Po prvej vlne pandémie pripravila pre advokátov SAK prieskum, z ktorého vyplynulo, že počas opatrení proti šíreniu koronavírusu viacerí advokáti zaznamenali zvýšený dopyt po riešení rodinnoprávnych vecí, či už žiadosti o spísanie návrhov na rozvod, ale aj riešenie styku s deťmi a vysporiadanie majetkových záležitostí partnerov. Taktiež zaznamenávame z viacerých strán aj informácie o zvýšenom počte prípadov domáceho násilia z dôvodu karantény, väčšej miery izolovanosti počas opatrení a celkovej neistoty ľudí prameniacej zo situácie počas pandémie.

Preto sme aj s ombudsmankou otvorili tému aktivít ktorými by bolo možné pomôcť ľuďom počas tejto výnimočnej situácie a urobiť niečo, čo má reálny zmysel a efekt pre ľudí. Predseda SAK Tomáš Borec navrhol projekt zameraný na multidisciplinárnu pomoc ľuďom zasiahnutým domácim násilím, ktorým by SAK vedela podporiť väčšiu informovanosť obetí takéhoto konania o možných riešeniach, ako aj možnosť zapojiť väčšie množstvo advokátov do pomoci prostredníctvom poskytnutia rád o možnom právnom postupe v takýchto situáciách.

K téme zákona, ktorý vytvoril priestor pre advokátov ako opatrovníkov detí v trestnom konaní sa zhodli, že je potrebné pokračovať v diskusii o realizácii týchto zákonných noriem, ako aj lepšie nastaviť pravidlá a kompetencie jednotlivých zakomponovaných osôb v procese. Účelom takejto ochrany detí a mladistvých zakomponovaním advokáta ako opatrovníka totiž nemalo byť to, aby advokát bol pri každom úkone v konaní a aby suploval aj psychologickú či sociálnu pomoc, ale aby dozeral na dodržanie ústavných a zákonných práv dieťaťa v celom procese. Nemá ísť o náhradu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa.