Primárky do orgánov SAK budú elektronické

Primárky do orgánov SAK budú elektronické

Zdroj: SAK, z dňa 10.11.2020

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory prijalo uznesenie v zmysle § 2 ods. 6 Volebného poriadku, ktorým schválilo, že prvé kolo voľby kandidátov do orgánov SAK bude na najbližšej konferencii v roku 2021 prebiehať elektronickou formou. Na tento účel bude každému advokátovi vytvorená osobitná schránka/konto na platforme Office365. SAK ako nezisková organizácia a orgán verejnej moci, má licenciu na vytvorenie týchto schránok/kont k dispozícii bezplatne. Táto jedinečná schránka/konto bude advokáta bezpečným spôsobom autentifikovať na prístup k certifikovanému elektronickému volebnému systému POLYAS. Ide o systém používaný a overený v mnohých krajinách (aj v Nemecku alebo ČR), kde ho používajú vo voľbách do samospráv, pri voľbách do orgánov univerzít, ale aj súkromné organizácie pri rôznych hlasovaniach.

Momentálne prebieha proces prípravy projektu a dúfame, že aj napriek krátkemu času na prípravu sa nám ho podarí zrealizovať. Našou snahou bude advokátov priebežne informovať a inštruovať tak, aby každý, kto sa chce voľby zúčastniť, tak mohol spraviť jednoducho z pohodlia svojho domova, či kancelárie.

Za týmto účelom vyzývame advokátov, aby prostredníctvom elektronickej žiadosti cez stránku komory (v privátnej časti po prihlásení) aktualizovali údaje o svojej aktuálnej mailovej adrese a mobilnom kontakte v časti - adresa bydliska. Tieto údaje nie sú a nebudú zverejnené na stránke komory. Budú použité výhradne pre možnosť doručenia potrebných informácií zo strany SAK tak, aby Váš prístup k vytvorenej osobnej schránke/kontu na platforme Office365 a jej aktivácia boli plynulou s jednoduchou záležitosťou, ktorá Vám nezaberie viac ako pár minút.

link na elektronickú žiadosť na zmenu údajov: https://www.sak.sk/web/sk/cms/sk/member/ziadosti/base/addrHomeAdv