Nemôžeme mať vydierateľných sudcov, hovorí minister Borec

Nemôžeme mať vydierateľných sudcov, hovorí minister Borec

Zdroj: SAK, z dňa 20.8.2014

Nemôžeme mať vydierateľných sudcov, hovorí minister Borec

(10.03.2014; www.webnoviny.sk; Správy, s. ‑; SITA)

BRATISLAVA 10. marca (WEBNOVINY) ‑ Je neakceptovateľné, aby sme mali vydierateľných sudcov, vyhlásil dnes minister spravodlivosti Tomáš Borec za okrúhlym stolom o etických kódexoch a disciplinárnych konaniach. Sudcovia podľa ministra majú byť príkladom aj pre celú verejnosť. Aj preto Borec považuje za prioritu, aby ešte tento rok boli na stole nové zásady sudcovskej etiky, ktoré v prípade schválenia návrhu ústavného zákona bude vydávať Súdna rada SR.

Súčasný sudcovský kódex z roku 2001 podľa viacerých kritikov, napríklad Združenia Via Iuris, nedáva konkrétnejšie odpovede na viaceré otázky, súvisiace so sudcami. "V jednotlivých štátoch sú rôzne (etické) pravidlá sudcov. Niekde sú veľmi stručné, majú päť‑šesť článkov, ktoré sú veľmi všeobecné. Niekde sa ide do úplných detailov. Treba nájsť zlatú strednú cestu a prispôsobiť to našim podmienkam," povedal Borec. V novom etickom kódexe sudcov by podľa ministra spravodlivosti nemali chýbať zásady správania sa sudcov voči sebe, voči účastníkom konania, či spôsob, akým sudcovia vystupujú na verejnosti aj v súkromí, zásady ich komunikácie s médiami a akým spôsobom komunikujú s inými právnymi profesiami.

Zásady sudcovskej etiky

Prezidentka Združenia sudcov Slovenska Dana Bystrianska avizuje, že v nových zásadách sudcovskej etiky sa určite odrazia najnovšie skúsenosti medzinárodných organizácií ‑ Konzultatívnej rady európskych sudcov a Európskej siete súdnych rád, ktoré sa etikou zaoberajú.

"Dá sa povedať, že môžu byť interpretačným pravidlom pre veľmi strohý kódex, prijatý v roku 2001 Radou sudcov a ministrom spravodlivosti," dodala Bystrianska. Spomínané organizácie už presne opísali pravidlá pre sudcovskú nezávislosť, bezúhonnosť, čestnosť, dôstojnosť, nestrannosť, zdržanlivosť, diskrétnosť aj pracovitosť.

Bystrianska predpokladá, že keď sa súdnej rade rozšíria kompetencie o tvorbu súdneho kódexu, tak pod radou vznikne aj nejaký výbor alebo komisia, ktorá bude posudzovať dodržiavanie etických pravidiel. "Nám ide práve o to, aby sme sa dokázali my, sudcovia, vo vzťahu ku kolegovi, ktorí nám nerobí dobré meno, prostredníctvom nejakého inštitútu vyslovene vyhraniť," povedala šéfka sudcovského stavovského združenia. Bystrianska pripúšťa, že ak by porušenie etických pravidiel prekročilo nejakú hranicu, mohol by zo strany súdnej rady padnúť aj disciplinárny návrh. "Je veľmi tenká hranica medzi povinnosťou a etikou". Už aj dnes je v zákone, že medzi povinnosti sudcu patrí aj dodržiavanie etiky.

Podľa Bystrianskej je množstvo vecí, v ktorých sa nevedia sudcovia zorientovať, či si ich môžu dovoliť alebo nie. Závery etickej komisie súdnej rady, ak by vznikla, by mali mať podľa Bystrianskej najmä odporúčaní charakter, "preventívny pre všetkých ostatných a samozrejme ten, kto sa cíti byť trafený, tak pre neho je to určité morálne faux pas," povedala.

Sťažnosti na činnosť advokáta

Okrúhly stôl o etických kódexoch zvolala Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá má podľa svojich predstaviteľov dobre prepracovaný systém vyžadovania etického správania sa svojich členov a disciplinárneho konania v advokátskom poriadku. "Zrejme sa bude hľadať určitá platforma pre vytvorenie takpovediac univerzálnych pravidiel o etike výkonu povolania a zároveň z týchto univerzálnych pravidiel, možno v budúcnosti, budú prijímané etické kódexy so špecifikáciou na jednotlivé povolania," odhaduje predseda komory Ľubomír Hrežďovič.

SAK rieši ročne len pár desiatok návrhov na začatie disciplinárneho konania na svojich členov, ktorých majú tisíce. Najčastejšie návrhy prichádzajú od revíznej komisie na základe sťažnosti klienta na činnosť advokáta, napríklad pre vyúčtovanie odmeny za poskytnuté právne služby alebo komunikáciu medzi advokátom a klientom pri doručovaní písomností a podobne. Majú už aj prípad potrestaného advokáta za nevhodné oblečenie na pojednávaní.

Generálna prokuratúra považuje za problém, že porušenie pravidiel etického správania sa prokurátora patrí medzi dôvody na začatie disciplinárneho stíhanie, ale pravidlá prokurátorskej etiky nie sú nikde zakotvené. "Chceme to dať do etického kódexu, aby nebola určitá dvojkoľajnosť," povedal prvý námestník Generálnej prokuratúry René Vanek. Ešte do mája by chceli pripraviť nový zákon o prokurátoroch aj etický kódex. V zákone by mali zostať predovšetkým procesné povinnosti sudcov, etické otázky by mal obsahovať kódex, ktorý bude precíznejší, ako dnešný paragraf prokurátorského zákona. Okrem toho by chceli aj obnoviť odvolacie disciplinárne komisie, ktoré boli zmenou legislatívy zrušené. Teraz je odvolacím orgánom v prípade disciplinárnych verdiktov voči prokurátorom krajský súd. Problém im robí aj to, že disciplinárna komisia musí rozhodnúť do dvoch rokov od spáchania skutku, inak musí konanie zastaviť. Skutok pritom neraz nevyjde najavo hneď, prípad môžu predĺžiť aj obštrukcie.