Príhovor predsedov a podpredsedu advokátom

Príhovor predsedov a podpredsedu advokátom

Zdroj: SAK, z dňa 4.12.2020

Advokátom sa dnes pred začatím online prednášok k zimnému semináru advokátov prostredníctvom online platformy WEBEX prihovoril odchádzajúci predseda Tomáš Borec, designovaný predseda Viliam Karas a podpredseda komory Ondrej Laciak.

T.Borec sa rozlúčil ako predseda, naďalej však zostáva členom predsedníctva. Ozrejmil dôvody svojho odchodu z čela SAK a zablahoželal novému predsedovi s tým, že mu drží palce pri výkone jeho mandátu. „Táto zmena prebehla aj v súvislosti s aktuálnou situáciou v parlamente, kde sa bojuje o novú verziu ústavy, ktorá má zaviesť závažné zmeny v justícii, okrem iných aj zmien, aj zmena ktorá sa bytostne týka nezávislosti advokácie. Pevne verím, že náš hlas aj teraz znie dostatočne silno, nezanikne a bude vypočutý.“

Viliam Karas sa poďakoval JUDr. Borecovi za jeho „štátnické“ rozhodnutie v záujme celej advokácie, kedy uprednostnil záujem advokácie nad jeho vlastným záujmom:

„Toto rozhodnutie umožňuje jasnejšie otvoriť komunikáciu voči terajšiemu politickému spektru, vláde a parlamentu, aby naše slovo nebolo zahnané do kúta pre nejaké pseudoargumenty.  Prevzal som tento mandát ako výzvu a verím, že sa mi podarí advokáciu previesť s hrdosťou aspoň do nadchádzajúcej konferencie. Máme v predsedníctve zhodu, že budeme bojovať za nezávislosť advokácie a  presadzovať jasné hodnoty, a predovšetkým komunikovať to silným hlasom. Dnes skutočne nejde o nič menšie ako chrániť spoločné dobro nezávislej advokácie. A v tom potrebujeme dnes pomoc všetkých kolegýň a kolegov , ktorým záleží na veci a ktorí vnímajú svoje povolanie aj nad rámec riešenia konkrétnych káuz. Intenzívne komunikujeme s predkladateľmi novely ústavného zákona, ako aj rýchlo reagujeme na všetky predkladané zmeny, predovšetkým tie, ktoré sú predkladané ako pozmeňovacie návrhy a majú tendenciu výrazne ovplyvniť pravidlá právneho štátu. Dôrazne sme sa ohradili proti nekonzistentným návrhom na zmenu prokuratúry a kompetencií ústavného súdu. Pridali sme sa aj listom Amicus curiae k ústavnej sťažnosti voči postupu OČTK pri obviňovaní advokátov v súvislosti s výkonom advokácie a konáme aj v mnohých ďalších veciach o ktorých vás budeme informovať."

Podpredseda komory Ondrej Laciak informoval že vedieme aktívny dialóg s medzinárodnými advokátskymi organizáciami, zahraničnými komorami, ako aj Európskymi inštitúciami o navrhovaných zmenách ústavy o postavení a nezávislosti advokáta a tento dialóg vieme pretaviť aj do našich pozícií a stanovísk.

Na záver všetci traja páni zaželali advokátom pekný advent a pokojné prežitie Vianočných sviatkov, ako aj skorý návrat nielen pracovného, ale osobného života do normálnych koľají, aby sme sa mohli znovu normálne stretávať a aby sme mohli aj nasledujúce advokátske semináre absolvovať štandardným spôsobom.

Po Príhovore predstaviteľov predsedníctva SAK nasledovala prednáška JUDr. Ondreja Mularčíka a JUDr. Petra Vačoka na tému Dokazovanie v trestnom konaní.