Stretnutie SAK a AmCham

Stretnutie SAK a AmCham

Zdroj: SAK, z dňa 16.12.2020

S Americkou obchodnou komorou už niekoľko rokov úspešne spolupracujeme na zlepšovaní arbitrážneho prostredia na Slovensku a činnosti nášho Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory, ktorý ponúka efektívnu alternatívu pri rozhodovaní obchodných sporov. Počas pondelkového (14.12.) rokovania sme s AmCham Slovakia našli spoločnú reč aj v iných oblastiach právneho štátu, ktorým sa AmCham v spolupráci s partnerskými združeniami venuje na platforme Iniciatívy za právny štát (Rule of Law Initiative).

Právny štát spoločne považujeme za základný predpoklad fungovania férového a predvídateľného podnikateľského prostredia. Je v životnom záujme Slovenska, aby podnikatelia a investori dôverovali tomuto prostrediu, aby v ňom platili predvídateľné pravidlá, ktoré rešpektujú právo, a sú prijímané riadnym spôsobom. Designovaný predseda SAK Viliam Karas a prezident AmCham Slovakia Gabriel Galgoci sa zhodli na prehĺbení spolupráce pri podpore princípov právneho štátu s osobitným zameraním na kvalitu legislatívneho procesu.

Ďakujeme za užitočné stretnutie prezidentovi AmCham Gabrielovi Galgócimu, prvému viceprezidentovi Martin Magálovi a výkonnému riaditeľovi Ronaldovi Blaškovi. Za advokátsku komoru boli na stretnutí prítomní Tomáš Borec, Viliam Karas, Karol Šiška, Roman Prekop.

Galéria